Foreign affairs

SCHENGEN 2.0 voor Europese gemeenschappelijke pandemische controle en preventie van grenssluitingen

Petition is directed to
Europaparlament
969 Supporters 928 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched July 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Als vertegenwoordiger van de Facebook-groep Ik vraag OPEN BORDERS EUROPE met mijn collega's Lutz René Joszcyk en MEP Pascal Arimont een Schengen 2.0 die de bestaande Schengen-overeenkomsten aanvult en beter beschermt door een gemeenschappelijke Europese pandemie en crisisbestrijdingsstrategie te ontwikkelen om nationale solo-inspanningen, zoals reflexieve grensafsluitingen, te voorkomen.

Reason

We willen erop wijzen dat grensregio's met de Schengengrenscode voorbeeldige Europese regio's zijn geworden waar grensoverschrijdende uitwisseling heeft bijgedragen aan het verminderen van wrok en vooroordelen aan alle kanten van de grens. Door de COVID 19-crisis werden onnodige reizen van en naar België ineens verboden. Er was veel verwarring over wat een gerechtvaardigde reden was om de grens over te steken. We willen dat de wettigheid van grenscontroles en de strengere beperkingen op Europees niveau voor toekomstige gevallen worden onderzocht. We vragen de Belgische autoriteiten ook om op transparante wijze uit te leggen welke objectieve redenen kunnen worden aangevoerd met betrekking tot de evenredigheid van de voortdurende controles en beperkingen op de toelating aan hun grenzen. Met betrekking tot grenscontroles rijst met name de vraag of de COVID 19-pandemie - die ongetwijfeld een risico voor de volksgezondheid inhoudt - overeenkomstig artikel 25, leden 3 en 3 28, moet worden beschouwd als een "ernstige bedreiging van de openbare orde of de binnenlandse veiligheid". Verordening (EU) 2016/399 (Schengengrenscode). Ten slotte dringen we er bij de lidstaten, het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie op aan een plan te ontwikkelen om het Schengengebied nieuw leven in te blazen en te versterken.

Thank you for your support, Marita Eichten from Büllingen
Question to the initiator

This petition has been translated into the following languages

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international