openPetion gets european. If you want to help us translating our platform from German to Deutsch write us a mail.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Par daudzpusīgu studiju programmu saglabāšanu un attīstīšanu Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta Univer Par daudzpusīgu studiju programmu saglabāšanu un attīstīšanu Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta Univer
 • By: non-public
 • To: An die Rektorin Frau Prof. Dr. J. E.Weber, ...
 • region: Greifswald more
  Topic: Education mehr
 • status: Petent hat die Petition nicht eingereicht/übergeben.
  Language: Latvian
 • failed
 • 265 Supporters
  67 in Greifswald
  Collection concluded

Short link

Par daudzpusīgu studiju programmu saglabāšanu un attīstīšanu Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta Univer

-

Deutsche Petition | Клопотання українською мовою | Peticija lietuvių | English petition

Iecerētā Greifsvaldes Universitātes Filozofijas fakultātes pārstruktūrēšana var izraisīt to, ka šīs mācību iestādes pašas izvirzītais profils – Baltijas jūras reģiona kultūru mācības, studijas un pētniecība, pārstāvība un attīstība – nākotnē var tikt īstenots ļoti nepilnīgi. Visvairāk no pārstruktūrēšanas cietīs mazākās struktūrvienības – Baltistikas institūts.

Raksts vācu valodā par ieplānotajām pārmaiņām: webmoritz.de/2015/05/28/philosophische-fakultaet-stellt-strukturentscheidungen-vor/

Mūsuprāt, pārstrukturēšana un sašaurināšana neuzturēs vēlamo universitātes profilu, un ir jādara tieši pretējais – jāattīsta un jākopj daudzveidīgu studiju un pētniecības nozares visos filoloģiskajos virzienos, respektīvi, tajos, kas saistīti ar Viduseiropas un Austrumeiropas kultūrām.

Reason:

Greifsvaldes Universitāte pašlaik ir pēdējā vieta Vācijā, kur var pilnvērtīgi studēt baltisti [baltu valodu, literātūras, kultūras speciālisti]. Tomēr ar 2015. gada 27. maija struktūrkoncepciju Filozofijas fakultātes padome ir ierosinājusi tādas pārmaiņas, kas ir pretrunā ar visas universitātes kopējo pētniecisko ievirzi. Baltijas studiju virziena sašaurināšana par tikai pētniecisku profesūru ne tikai liegs nākamo gadu potenciāliem studentiem studēt baltistikas programmā, bet arī jau pašlaik studējošajiem sašaurinās iespējas. Greifsvaldes Universitāte tādējādi zaudētu ko īpašu. Baltu valodas visā Eiropas kontekstā zaudēs vienu no tik nedaudziem, bet ļoti svarīgiem balstiem!

Ņemot vērā krizi Ukrainā, jau itin bieži var just, ka pietrūkst labi izglītotu Austrumeiropas lietu zinātāju jeb speciālistu, un šo trūkumu jau veicinājusi daudzu attiecīgu institūtu slēgšana pēc tā dēvētā Austrumbloka pastāvēšanas beigām. Tā, piemēram, pavisam maz ir vāciešu, kas prot ukraiņu valodu. Speciālisti, kas vēlas gūt skaidrāku priekšstatu, ir spiesti balstīties tikai vispārīgās ekonomikas un stratēģijas zinībās. Beigu beigās viņiem neatliek nekas cits kā izmantot krievu valodu. Katrā ziņā kultūras saiknes ar savulaik Padomijas territorijā iekļautajām tautām joprojām ir nepietiekamas, neprecīzas vai pat vispār ļoti maz pētītas. Tādā kritiskā ģeopolītiskā situācijā Mēklenburga-Priekšpomerānija, kam tieši kaimiņos dzīvo slavu tauta, nevar atļauties vājināt pēdējo vietu, kur studē slavistiku [kopā ar tai valodnieciski radniecīgo baltistiku]. Lai pētītu un veidotu objektīvi pareizas attiecības ar krieviem, ir jāpastāv plašām un kompetenti veidotām mācību iespējām, kas papildus jāstiprina, izmantojot akadēmisko apmaiņu. Plānotā lektorāta samazināšana un pārstruktūrēšana stipri sašaurinās studiju piedāvājumu, padarīs to mazāk pievilcīgu, un jau atkal samazināsies studētgribētāju skaits – pēc dažiem gadiem institūtu var nākties slēgt pavisam.

Līdzās tiešajam mācīšanas darbam institūta mācībspēki aktīvi iesaistās arī organizātoriskos darbos, piemēram, daudzveidīgos kultūras sarīkojumos. "Polenmarkt" ir lielākais poļu kultūras festivāls ārpus Polijas; katru gadu pie mums viesojas daudzi sabiedrībā populāri un atzīti poļu kultūras darbinieki, kas iesaistās Greifsvaldes kultūras un atpūtas norisēs. Poļu un ukraiņu kultūras pārstāvji, piedalīdamies vairākus gadu desmitus koptās tradicijās, ir laiduši ļoti nopietnas saknes mūsu zinātniski pētnieciskajā dzīvē. Kopā ar speciālizētajiem semināriem - arī minētie kultūras sarīkojumi ir kļuvuši par daļu no visas pilsētas kultūras programmas, tātad tā ir ūnikāla Greifsvaldes priekšrocība. Arī čechu kultūras darbiniekus un zinātniekus vilina iespēja bagātināt mūsu pilsētas dzīvi. Krievu kultūras darbinieki bieži iestudē krievu lugas, kas interesē ne tikai slavistikas studentus, bet arī citus.

Kopsavilkumā: sekas var būt visai bēdīgas. Lai tā nenotiktu jeb lai Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta Universitāte spētu uzturēt savu vēlamo profilu, kā arī dzīvīgu un daudzpusīgu pilsētas kultūrdzīvi, ir jāveic nevis pārstruktūrēšana, bet gan multidisciplināro mācību veicināšana un attīstīšana VISU Baltijas jūras reģiona tautu filoloģijas apakšvirzienos.

Parakstot petīciju, jūs pievienojaties šeit minēto domu un centienu aizstāvjiem.

Greifsvalde, 09. jūnijs (aktīvs līdz 2015. gada 6. jūlijam)

In the name of all signers.

LV Rīga, 16 Jun 2015 (aktiv bis 13 Jul 2015)


Debate about petition

No PRO argument yet.
>>> Be the first to write a PRO argument.

No CONTRA argument yet.
>>> Write the first CONTRA argumentPetition statistics

From where do supporters come from