Versorgung

относно различните видове европейски системи за измерване на нитрати 

E. W.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията твърди, че в резултат на преразглеждането на регламента за торовете транспонирането на Директивата за нитратите се е отложило с няколко години. Според него обаче съществуват проблеми със системите за измерване в целия ЕС, тъй като измервателните станции в държавите членки не използват едни и същи стандарти и следователно резултатите не могат да бъдат сравнявани лесно. Това води и до проблеми с конкуренцията в европейското селско стопанство. Вносителят на петицията пита по какъв начин ЕС ще гарантира сравнимостта на резултатите от измерванията в държавите членки, дали е налице осведоменост относно разликите между системите за измерване и дали приемането на регламент на ЕС относно измервателните системи би могъл да доведе до сравнимост на резултатите.

Thank you for your support, E. W.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international