Versorgung

Om de olika typerna av europeiska system för nitratmätning 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren hävdar att införlivandet av nitratdirektivet har försenats med flera år till följd av översynen av förordningen om gödselmedel. Han anser dock att det finns problem med mätsystemen i hela EU, eftersom mätstationerna i medlemsstaterna inte använder samma standarder och att resultaten därför inte enkelt kan jämföras. Detta skapar också konkurrensproblem inom det europeiska jordbruket. Framställaren undrar hur EU ska säkerställa att mätresultaten är jämförbara mellan medlemsstaterna, om man är medveten om skillnaderna mellan mätsystemen och om en EU-förordning om mätsystem skulle kunna leda till jämförbara resultat.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international