Arbeit

относно признаването на професионалната квалификация инспектор по труда в Италия  

A. R.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията възразява срещу значителните разлики в заплащането за еднакъв труд между инспекторите по труда към Националната инспекция по труда, нова агенция под контрола на Министерството на труда и социалната политика, и инспекторите по труда към социалноосигурителните органи INPS (пенсии) и INAIL (трудови злополуки).Той припомня резолюцията на ЕП от 14 януари 2014 г. относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа и настоява всички инспектори по труда да получават еднакво заплащане.

Thank you for your support, A. R.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international