Arbeit

Om erkännandet av yrkeskvalifikationer för arbetsmiljöinspektörer i Italien  

A. R.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren kritiserar de stora löneskillnaderna, för samma arbete, mellan arbetsmiljöinspektörerna vid den nationella arbetsinspektionen, en ny byrå som ligger under arbetsmarknads- och socialministeriet, och arbetsmiljöinspektörerna vid instituten för social trygghet Inps (pensioner) och Inail (arbetsolyckor).Han påminner om Europaparlamentets resolution av den 14 januari 2014 om effektiva yrkesinspektioner för att förbättra arbetsförhållandena i Europa, och kräver att alla arbetsmiljöinspektörer ska ha lika lön.

Thank you for your support, A. R.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international