Handelspolitik

относно нарушение на правото на ЕС (свободно движение на стоки) и неспазване на по-ранно решение на Съда на Европейския съюз 

Jacques Koelewijn
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията призовава Европейската комисия да образува производство за установяване на нарушение срещу Белгия относно неприемливите препятствия и закъснения, които той е срещнал, опитвайки се да регистрира моторни превозни средства в Белгия, които са били преди това регистрирани в друга държава – членка на ЕС.

Thank you for your support, Jacques Koelewijn

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international