Zusammenleben

от името на FADES (Испанска асоциация за приемни семейства), относно настойничеството и попечителството на ненавършили пълнолетие лица 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
58 Supporters 58 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията заявява, че ненавършили пълнолетие лица, живеещи под настойничество или попечителство в Испания и чиито родители са румънски граждани, в резултат от небрежното отношение на техните биологични родители, живеят в ситуация, която ограничава правата им, тъй като те нямат определено гражданство. В резултат на това е ограничен достъпът им до социално осигуряване, по-специално за най-уязвимите деца с увреждания. Вносителят на петицията призовава компетентните органи да разрешат тази ситуация и да помогнат на съответните приемни семейства.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international