Zusammenleben

от името на FADES (Испанска асоциация за приемни семейства), относно настойничеството и попечителството на ненавършили пълнолетие лица 

asociacion FADES
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
58 Supporters 58 in Europäische Union
12% from 500 for quorum
  1. Launched 25/02/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията заявява, че ненавършили пълнолетие лица, живеещи под настойничество или попечителство в Испания и чиито родители са румънски граждани, в резултат от небрежното отношение на техните биологични родители, живеят в ситуация, която ограничава правата им, тъй като те нямат определено гражданство. В резултат на това е ограничен достъпът им до социално осигуряване, по-специално за най-уязвимите деца с увреждания. Вносителят на петицията призовава компетентните органи да разрешат тази ситуация и да помогнат на съответните приемни семейства.

Thank you for your support, asociacion FADES

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now