Zusammenleben

För FADES (den spanska sammanslutningen av värdfamiljer), om underåriga under förmyndarskap 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
58 Supporters 58 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren uppger att underåriga som lever under förmyndarskap i Spanien och vars föräldrar är rumänska medborgare, till följd av att de övergivits av sina biologiska familjer, lever i en situation som begränsar deras rättigheter eftersom de inte har någon fastställd nationalitet. Till följd av detta begränsas deras tillgång till socialt bistånd, i synnerhet för de mest sårbara barnen med funktionsnedsättningar. Framställaren uppmanar de behöriga myndigheterna att lösa situationen och hjälpa de berörda värdfamiljerna.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international