Zusammenleben

J. C. M. ühenduse FADES (Hispaania kasuperede ühendus) nimel eestkoste all olevate alaealiste kohta 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
58 Supporters 58 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja väidab, et Hispaanias eestkoste all elavad alaealised, kelle vanemad on Rumeenia kodanikud ja kelle bioloogilised pered on nad hooletusse jätnud on olukorras, mis piirab nende õigusi, sest neil ei ole määratletud kodakondsust. Selle tulemusena on nende juurdepääs sotsiaalabile piiratud, eriti kõige haavatavamas olukorras olevate puuetega laste puhul. Petitsiooni esitaja palub pädevatel asutustel olukord lahendada ja asjaomaseid kasuperesid aidata.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international