Umwelt

от името на Датското общество за опазване на природата, против изграждането на ограда по протежението на датско-германската граница за предотвратяване на миграцията на диви свине 

Danish Society for Nature Conservation
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
60 Supporters 60 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията изразява загриженост относно предстоящото изграждане на 70–километрова ограда по протежението на датско-германската граница, в съответствие със закон, приет от датския Парламент на 4 юни 2018 г., който има за цел да предотврати миграцията на диви свине от Германия към Дания и да възстанови местната популация на диви свине в Дания.Според вносителя на петицията подобна мярка е непропорционална, не отговаря на заявената цел за предотвратяване на внасянето на африканската чума по свинете в Дания и противоречи на заявената цел на ЕС за намаляване на разпокъсването на ландшафта в Европа. Вносителят на петицията също така твърди, че тази политика ще окаже влияние и върху други видове, различни от дивите свине, като най-силно ще бъдат засегнати средно големите бозайници.

Thank you for your support, Danish Society for Nature Conservation

This petition has been translated into the following languages

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now