Gesundheit

Om att de spanska myndigheterna korrekt måste tillämpa förordning (EU) nr 540/2014 om motorfordons ljudnivå  

Joan Pere Guiu Garcia
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 14/01/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren begär att de spanska myndigheterna med kraft ska uppmanas att korrekt tillämpa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 540/2014 av den 16 april 2014 om motorfordons ljudnivå och om utbytesljuddämpningssystem samt att utföra lämpliga kontroller på fordonsbesiktningsstationer och i samhället, jämte att påyrka nödvändiga ändringar av fordon som inte överensstämmer med unionslagstiftningen.

Thank you for your support, Joan Pere Guiu Garcia

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now