Let me vote

Petitioner not public
Petition is directed to
Europese Commissie
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Het aanvullen van de rechten van de Europese burgers, zoals genoemd in artikel 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, met een stemrecht voor iedere politieke verkiezing in de lidstaat waar de burger woont, in dezelfde omstandigheden als degenen met de nationaliteit van de betreffende staat. Het doel van het initiatief is het ontwikkelen van de politieke dimensie van het Europese project door het het gevoel van de Europese burgers te versterken dat ze deel uitmaken van een lotsgemeenschap. Met het initiatief wordt het concept van Europees burgerschap versterkt en de bewegingsvrijheid binnen de Unie vergroot. Een aanzienlijk aantal Unie-inwoners woont namelijk in een andere lidstaat dan die waar hij of zij de nationaliteit van heeft.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now