Μετανάστευση

Jordanian Asylum Seeker in Netherlands

Η αναφορά απευθύνεται σε
IND Immigration and Naturalisation Service
139
28% έχει επιτευχθεί 500 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε 8/9/2023
  2. Συλλογή ακόμα 10 εβδομάδες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευτούν . Εσείς αποφασίζετε ποιος μπορεί να δει την υποστήριξή σας. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή .

We call upon IND (Immigration and Naturalisation Service) to reconsider the case of Mr. Mahmoud Mansi in the light of the new factors that appeared with the new cybercrime law.

Αιτιολόγηση

We, the undersigned, address the IND (Immigration and Naturalisation Service), with regards to the Jordanian activist Mahmoud Mansi who applied for asylum in the Netherlands. 

Mr. Mansi faces legal accusations in Jordan that might lead him to be imprisoned for years, only because of his posts on Facebook that criticise corruption and oppression in Jordan and for his support for human rights and for womens’ rights. Mr. Mansi is one of thousands of Jordanian activists who have been severely harassed, arrested and  threatened because of their stand for freedom of speech in Jordan. He will be subject to very serious human rights violations if he is sent back to Jordan, especially after the ratification of the new cybercrime law.

We urge you to stand in the side of justice and freedom of speech. We call upon you to reconsider the case again in light of the new wave of oppression that the Jordanian regime exercises on the opposition in Jordan.

Important background:

International organisations and media criticise the political environment after the new cybercrime law:

https://www.hrw.org/news/2023/07/24/jordan-scrap-draconian-cybercrimes-bill

https://cpj.org/2023/08/new-jordanian-cybercrime-law-criminalizes-fake-news-online/

https://www.nytimes.com/2023/09/02/world/middleeast/free-speech-jordan.html#:~:text=The%20new%20cybercrime%20legislation%2C%20enacted,up%20strife%20or%20disrespect%20religion.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Alaa Alfazza από Hässelby
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

Δείγμα προβολής widget

API (interface)

/petition/online/jordanian-asylum-seeker-in-netherlands/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα