Για ένα ειδικό σχέδιο για την αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση

Fausto DURANTE
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched 2014
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Ένα δημόσιο επενδυτικό σχέδιο που θα βοηθήσει την Ευρώπη να ξεπεράσει την κρίση μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους. Ένα ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την παραγωγή και τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έρευνα και καινοτομία, δίκτυα υποδομών, οικολογικές καλλιέργειες, προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς κτλ) Ένα εξειδικευμένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους Αύξηση των ιδίων πόρων του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού μέσα από το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και το φόρο του άνθρακα.

Thank you for your support, Fausto DURANTE

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international