Success

Един от нас

Petitioner
Petition is directed to
Европейска комисия
1.721.626 Supporters 1.721.626 in European Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Юридическа защита на достойнството, правото на живот и интегритет на всяко човешко същество от зачеването в областите на компетенции на ЕС, в които такава защита е особено важна. Човешкият ембрион заслужава уважение за своето достойнство и интегритет. Това е постановено от Европейския Съд в случая Brüstle, който дефинира човешкия ембрион като начало на развитието на човешкото същество. За да осигури последователност в областите на компетентност, където животът на човешкия ембрион е подложен на риск, ЕС би трябвало да постанови забрана и край на финансирането на дейности, които предполагат разрушаване на човешки ембриони, в частност в областите на изследвания, помощ за развитие и обществено здраве.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now