Success

Eden izmed nas

Petitioner
Petition is directed to
Evropska komisija
1.721.626 Supporters 1.721.626 in European Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Pravno varstvo dostojanstva, pravica do življenja in integritete vsakega človeškega bitja od spočetja na področjih pristojnosti EU, kjer je taka zaščita še posebej pomembna. Človeški zarodek zasluži spoštovanje svojega dostojanstva in integritete. To je razglasilo Sodišče Evropske unije v primeru Brüstle, kjer je človeški zarodek opredeljen kot začetek razvoja človeškega bitja, Kadar gre za vprašanje človeškega zarodka, bi morala EU za zagotovitev doslednosti na področjih svoje pristojnosti uvesti prepoved in prenehanje financiranja dejavnosti, ki predvidevajo uničenje človeških zarodkov, zlasti na področju raziskav, razvojne pomoči in javnega zdravja.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now