Health

EBC musi służyć wspólnemu dobru - zdrowiu, zatrudnieniu, środowisku naturalnemu - a nie finansom.

Petitioner not public
Petition is directed to
Komisja Europejska
5,817 supporters

Petitioner did not submit the petition.

5,817 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched 2020
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

EBC musi służyć wspólnemu dobru - zdrowiu, zatrudnieniu, środowisku naturalnemu - a nie finansom. Bezprecedensowy światowy kryzys zdrowotny wymaga nowej solidarności na rzecz prawdziwej współpracy w dziedzinie zdrowia i produkcji powiązanych towarów i usług. Stanowi to wyzwanie dla UE, dla narodów Europy i świata, w szczególności dla krajów Południa i krajów wschodzących.

Musimy działać na trzech poziomach: zwalczać pandemię poprzez wspieranie publicznych systemów opieki zdrowotnej każdego kraju; zapewnić dochody i zatrudnienie pracowników, rzemieślników i osób pracujących na własny rachunek; wspierać system produkcyjny oraz inicjować społeczne i środowiskowe przekształcenie produkcji i gospodarki.

W tym celu potrzebne są znaczne środki. To nie poprzez odwoływanie się do rynków finansowych możemy je uzyskać. W ten sposób system opieki zdrowotnej znalazłby się jeszcze bardziej w rękach finansów i spekulacji. To właśnie presja ze strony rynków finansowych przyczyniła się w decydujący sposób do ograniczenia wydatków publicznych, wprowadzając nas w obecną sytuację, po serii planów oszczędnościowych uruchomionych w celu zaspokojenia chciwości kapitału wobec opieki zdrowotnej i wszystkich usług publicznych! Z tego powodu, oprócz interwencji mających na celu zapobieganie spekulacjom finansowym w zakresie zadłużenia każdego kraju, EBC musi niezwłocznie sfinansować system opieki zdrowotnej, a tym samym społeczne i środowiskowe przekształcenie produkcji i gospodarki. Z 1,050 mld euro zapowiedzianych przez EBC, kreacja monetarna musi być również udostępniona dla publicznego systemu opieki zdrowotnej i innych usług publicznych w każdym kraju UE.

W związku z tym wzywamy do natychmiastowego utworzenia Europejskiego Funduszu Zdrowia, który może następnie rozszerzyć swoje działania. Otrzyma ona swoje pieniądze z EBC w postaci 100-letnich papierów wartościowych, którymi nie można handlować na rynkach. Będzie on finansował, za pomocą pożyczek o zerowych lub ujemnych stopach procentowych oraz bezzwrotnych zaliczek, wydatki państw członkowskich na ich system zdrowia publicznego i inne usługi publiczne w odpowiedzi na kryzys związany z koronaawirusem.

Pozwala na to art. 123 ust. 2 traktatu lizbońskiego. Każde państwo członkowskie odniosłoby korzyści, proporcjonalnie do jego liczby ludności. Fundusz ten byłby zarządzany w sposób demokratyczny, z udziałem przedstawicieli PE i Europejskiej Rady Społeczno-Ekonomicznej, przedstawicieli parlamentów krajowych oraz przedstawicieli personelu systemów zdrowia publicznego. Część tego funduszu mogłaby zostać wykorzystana na wydatki na system zdrowia publicznego w krajach rozwijających się lub wschodzących w Afryce, Ameryce Łacińskiej, południowym regionie Morza Śródziemnego i na wschodzie poza UE. Równolegle, Fundusz rozpocznie pracę w celu utrzymania zatrudnienia i dochodów. Po trzecie, Fundusz będzie pracował nad rozwojem współpracy przemysłowej w zakresie działań związanych ze zdrowiem oraz środowiskowym i społecznym przekształceniem produkcji poprzez umowy o współpracy niekapitalistycznej, które w zrównoważony sposób zaspokajają potrzeby zdrowotne we wszystkich krajach UE.

Pierwszymi sygnatariuszami są:

Annamária ARTNER - ekonomista (Węgry), Heinz BIERBAUM - przewodniczący Europejskiej Partii Lewicy (Niemcy), Walter BAIER - koordynator polityczny transformacji! europa (Austria), Giannis BASKOZOS - lekarz, były podsekretarz MZ (Grecja), Bruno BAURAIND - ekonomista, sekretarz generalny Gresea (Belgia), Frederic BOCCARA' - ekonomista, EKES, Komitet Wykonawczy Francuskiej Partii Komunistycznej (Francja), Vincent BOULET - szef francuskiej partii komunistycznej Europa (Francja), Giovanna CAPELLI - szefowa Europejskiej Partii Refundacji Komunistycznej (Włochy), Denis DURAND - ekonomista, były członek zarządu Banku Francji, PCF (Francja), Paolo FERRERO - były minister opieki społecznej, wiceprzewodniczący Partii Lewicy Europejskiej (Włochy), Andrea FUMAGALLI - ekonomista (Włochy), Waltraud FRITZ - Sekretariat Partii Lewicy Europejskiej (Austria), Georgios GIANNOPOULOS - były sekretarz MZ (Grecja), Pierre LAURENT - wiceprzewodniczący Partii Lewicy Europejskiej (Francja), Fernando LUENGO ESCALONILLA - ekonomista (Hiszpania), Giovannni MAZZETTI - ekonomista (Włochy), Mirko MESSNER - sekretarz Partii Komunistycznej (Austria), Catherine MILLS - ekonomistka, Uniwersytet Panteon-Sorbona (Francja), Maite MOLA - wiceprzewodnicząca Partii Lewicy Europejskiej (Hiszpania), Judit MORVA - ekonomistka (Węgry), Carlos SANCHEZ MATO - kierownik ds. ekonomicznych Izquierda Unida (Hiszpania), Barbara STEINER - dyrektor ds. transformacji! europa (Austria), Antonella STIRATI - ekonomista (Włochy), Evelyne TERNANT - ekonomistka, Francuska Partia Komunistyczna (Francja), Axel TROOST - ekonomista (Niemcy), Euklides TSAKALOTOS - ekonomista, były minister finansów (Grecja), Attila VAJNAI - sekretariat partii Lewicy Europejskiej (Węgry), Adreas XANTHOS - były minister zdrowia (Grecja)

Reason

Celem petycji jest wykorzystanie pieniędzy EBC, a nie pieniędzy obywateli do walki z kryzysem zdrowotnym, społecznym i gospodarczym spowodowanym przez koronaawirusa. Wszystko to bez ponownego oddania się w ręce rynków finansowych.

To petycja międzynarodowa

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now