Eat ORIGINal! Unmask your food

Petitioner not public
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2018
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at indføre obligatorisk angivelse af oprindelsen for alle fødevareprodukter for at forhindre svindel, beskytte folkesundheden og garantere forbrugernes ret til information. 1. Gøre det lovpligtigt at angive oprindelseslandet for alle forarbejdede og uforarbejdede fødevarer, der cirkulerer i EU, uden undtagelse for registrerede varemærker og geografiske betegnelser. 2. Gøre oprindelsesmærkning lovpligtig for primære ingredienser i forarbejdede produkter, når ingrediensernes oprindelse er forskellig fra det færdige produkts. 3. Forbedre overensstemmelsen mellem mærkningerne, herunder harmoniserede oplysninger om produktions- og forarbejdningsmetoder, for at sikre gennemsigtighed i hele fødevarekæden.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now