Eat ORIGINal! Unmask your food

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2018
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Aicinām Eiropas Komisiju noteikt obligātu visu pārtikas produktu izcelsmes deklarēšanu, lai novērstu krāpšanu, aizsargātu sabiedrības veselību un garantētu patērētāju tiesības uz informāciju. 1. Noteikt, ka visiem pārstrādātiem un nepārstrādātiem pārtikas produktiem, kas ir apritē ES, obligāti ir jānorāda izcelsmes valsts, nepiemērojot izņēmumus attiecībā uz reģistrētajām preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. 2. Attiecībā uz pārstrādātiem pārtikas produktiem izcelsmes marķējums ir obligāts galvenajām sastāvdaļām, ja tā atšķiras no galaprodukta izcelsmes. 3. Uzlabot marķējuma konsekvenci, saskaņojot informāciju par ražošanas un pārstrādes metodēm, lai nodrošinātu pārredzamību visā pārtikas apritē.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now