Versorgung

Thomas Huber
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję uważa, że kukurydza uprawiana na potrzeby produkcji biogazu powinna zostać zastąpiona wielką trawą pszeniczną. Daje ona więcej korzyści, takich jak częstsze zbiory, mniejsza erozja gleby i wchłanianie azotynów z gleby. W związku z tym składający petycję wzywa do zaprzestania przyznawania dotacji na uprawę kukurydzy, tak aby rolnicy przestawili się na tę alternatywną uprawę.

Thank you for your support, Thomas Huber

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international