Περιοχή: Άνσμπαχ
Υγεία

Erhalt der Rettungswache in Schillingsfürst!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Ansbach (ZRF AN)
716 Υποστηρικτικό 11 σε Άνσμπαχ

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

716 Υποστηρικτικό 11 σε Άνσμπαχ

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

30/12/2019, 1:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα