• Änderungen an der Petition

  at 14 Nov 2013 14:58

  Jetzt deutscher Titel, da viel mehr deutsche als schwedische UnterzeichnerInnen.
  Now German title, because more signatories from Germany than from Sweden.
  Neuer Titel: Mångfalden av fröer hotas Saatgutvielfalt in Gefahr - Nej till EU:s inskränkande regler till förmån för utsädesindustrin gegen eine EU-Saatgutverordnung zum Nutzen der Saatgut-Industrie Neuer Petitionstext: Mångfalden av fröer hotas - Nej till EU:s inskränkande regler till förmån för utsädesindustrin

  Ärade medlemmar av kommisionen, parlamentet och rådet!

  Nya regleringar för frön håller på att formuleras i Bryssel. Om DG Helth and Consumers planer blir en verklighet kommer gamla och ovanliga varianter av frukt, grönsaker och säd försvinna från marknaden. Formuleringen förhindrar dessa ovanliga sorter samt de anpassade för organisk odling genom snårig byråkrati medan storföretagens makt över jordbruket stärks ytterligare.

  De nuvarande tillgängliga formuleringarna av den nya fröregleringen kommer att företräda en monopolisering av frömarknaden till ett fåtal industriella företag. Det är oacceptabelt. En ny reglering av frömarknaden i EU måste tillåta diversitet. Både variationer anpassade för småskaligt bruk och ekologiskt bruk. Dessa diversa frösorter måste finnas tillgängliga inte bara i genbanker, utan även på den öppna marknaden. Och detta utan byråkratiska förhinder.

  Därför kräver vi: inga krav på registrering! Förutom detta kräver vi att de nuvarande registrationskriterierna måste sänkas för varianter som är lämpade för organisk odling på grund av dess värde som mångfald och så att vårt åkerbruk behåller sin anpassningsförmåga till klimatförändringar, nya skadedjur och sjukdomar samt för mer ekologiskt hållbara livsstilar.

  Varken den nuvarande EU lagstiftningen för fröregulering eller den som nu är informellt inlämnad som utkast för ändringar uppfyller dessa våra krav. De hotar mångfalden hos frön och därmed även mänsklighetens gemensamma kulturarv i brukandet av jorden. Nuvarande lag och utkastet hotar även ekologiskt hållbara födosystem och existerar bara för att gynna kemikalieindustrin runt jordbruket.

  Därför uppmanar vi er, EU kommisionen, parlamentet och rådsmedlemmar att förkasta alla förslag till lagändring som inte fullföljer ovanstående kriterier. Det måste vara slut på förstörelsen av frödiversiteten i Europa, vår framtid kan hänga på det!

  For more information visit:
  - Campaign for Seed-Sovereignty www.seed-sovereignty.org/SV
  - FOBO www.fobo.se/nyheter/index.shtml  Saatgutvielfalt in Gefahr - gegen eine EU-Saatgutverordnung zum Nutzen der Saatgut-Industrie -

  Sehr geehrte Mitglieder der EU-Kommission,
  sehr geehrte Mitglieder des EU-Parlamentes,
  sehr geehrte Mitglieder des EU-Ministerrates!

  Derzeit wird in Brüssel eine neue EU-Saatgutverordnung vorbereitet. Wenn die Pläne der Generaldirektion für Gesundheit und Verbraucherpolitik aufgehen, werden noch mehr seltene und alte Sorten von Obst, Gemüse und Getreide vom Markt verschwinden. Diesen Vielfaltssorten und auch den Öko-Sorten werden bürokratische Steine in den Weg gelegt, während die Macht der Agroindustrie weiter gestärkt wird.

  Die derzeit bekannten Entwürfe für eine neue EU-Saatgutverordnung fördern die Konzentration von Saatgut in den Händen weniger Konzerne der Saatgut-Industrie. Das ist inakzeptabel. Eine neue EU-Saatgutverordnung muss für Vielfaltssorten, bäuerliche Sorten und Öko-Züchtungen geeignete Voraussetzungen schaffen. Vielfaltssorten müssen nicht nur in Genbanken, sondern ohne Bürokratie auf dem Markt verfügbar sein: Daher: keine amtliche Zulassungspflicht! Ausserdem müssen die derzeitigen Zulassungsbedingungen bei Sorten für den Öko-Landbau erleichtert werden, damit unsere Landwirtschaft sich an veränderte Bedingungen wie den Klimawandel, an neue Krankheiten, Schädlinge und einen ökologischeren Lebensstil anpassen kann.

  Weder das geltende Saatgutrecht noch die bisher informell vorgelegten Reform-Entwürfe erfüllen diese Anforderungen. Sie bedrohen die Saatgut-Vielfalt und damit das gemeinsame agri-kulturelle Erbe der Menschheit, sie greifen nachhaltige Ernährungssysteme und die ökologische Landwirtschaft an und stehen im Dienst der agro-chemischen Industrie.

  Wir fordern Sie – die Mitglieder von Kommission, Parlament und Ministerrat der EU – auf, jeden Vorschlag für eine neue Saatgut-Verordnung zurückzuweisen, der diese Anforderungen nicht erfüllt!

  Keine weitere Zerstörung der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Sortenvielfalt in Europa!

  Weitere Informationen erhalten Sie bei den InitiatorInnen der Petition:
  - Kampagne für Saatgut-Souveränität, www.saatgutkampagne.org / www.seed-sovereignty.org
  - Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V., www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org
  - Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V., www.nutzpflanzenvielfalt.de

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now