Επιτυχία
Παιδεία

eTwinning back as separate platform

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
88 Υποστηρικτικό

Το ψήφισμα έγινε δεκτό.

88 Υποστηρικτικό

Το ψήφισμα έγινε δεκτό.

  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2023
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Ανάγνωση των νέων

16/03/2023, 8:17 π.μ.

clearer description of why this is so important


New petition description:

Europeanwe School Education Platform,want the newwebsite homeetwinning.net ofback eTwinning.ESPThisfor firsteasy version of the platform offers eTwinners the main services to find partnersaccess and developoperation projects.And that's where it ends, doesn't work from day one, and when it does, it's too slow, or you're missing items.Contacts you have are gone and cannot be foundProjects unavailable.etc.And this should be a safe and convenient place wherefor students and teachers can easily work together.We had a place that worked eTwinning.netSo sign for putting back this environment.We lose precious time, members and inspiration because of a monstrosity of a systemNeue Begründung:

ChildrenEuropean School Education Platform, the new home of eTwinning. or called "ESEP" but has now made the system unworkable due to the many layers. what was two mouse clicks is now uncountable and unworkable for a child. we are now losing users and potential users and that can never be the future.intention.Sign digitallyand thereindicate arewhy, nohow boundarieslong anymore,you have been a member and why you think this platform is so workingimportant.

Thank togetheryou and getting to know each other is super important. You start early with that. The studentwww.openpetition.eu/user/profile/1836847932114


Signatures at the time of the change: 38Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα