Επιτυχία
Εικόνα της αναφοράς Deutschen Luftraum für russische Flugzeuge und -gesellschaften sperren
Εξωτερική πολιτική

Deutschen Luftraum für russische Flugzeuge und -gesellschaften sperren

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesregierung
25
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα