• Petition in Zeichnung

  at 13 Jun 2013 13:55

  Kedves „Veszélyben a vetőmagfajták sokszínűsége“ c. kampány támogatója!

  Milyen új hírek vannak az EU vetőmag-törvény módosításával kapcsolatban?

  Jelen pillanatban a tárgyalások előkészítése folyik az EU Parlamentben. Május végén a parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága (AGRI) vállalta magára a parlament hivatalos „beszámolójának“ kidolgozását. A beszámoló felügyeletével Berlusconi pártjának, a PDL-nek olasz képviselőjét, Silvestrist bízták meg. Nevezett úr az Európai Parlamentben az Európai Néppárt frakciójához tartozik. Szorgalmazzuk, hogy a Környezetvédelmi Tanács (ENVI) is megkapja a jogot, hogy a lényegi kérdésekbe egyenrangú partnerként szólhasson bele. Elvégre a vitás pontok mindenekelőtt a biológiai sokszínűség tárgyában merülnek fel.

  Az EU-bizottság június 13-án egy rendezvény keretén belül tájékoztatja az EU parlamenti képviselőket és a minisztertanács tagjait a törvénycsomagról.

  Mit tehetünk mi az elkövetkező hetekben és hónapokban?

  Az Európai Unió országainak polgáraiként figyelemmel kell kísérnünk, hogy követeléseinket a vetőmagok sokféleségének megőrzése védelmében beépítik-e a törvény-tervezetbe? Azonkívül oda kell figyelnünk, hogy a vetőmagipar (értsd: az agrárkémiai koncernek) ne tegyék tönkre az őshonos élőhelyek termőterületeit, mely passzust az utolsó percben vették fel a komisszió javaslatába. Ennek azért áll fenn a lehetősége, mert az iparág hatalmas befolyással bír az EU Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságára (SANCO) és a parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságára (AGRI).

  Az EU parlamenti képviselői július 15-től 19-ig tartják az ún. választókörzetek hetét, ami annyit jelent, hogy hazájuk választópolgáraival regionális szinten közvetlenül folytatnak párbeszédet. Kérjük használja ki ennek a hétnek a lehetőségét és beszéljen országa képviselőivel a vetőmagszabályozással kapcsolatban! A parlament az EU országok választópolgárait képviseli. A hozzászólásoknak a köz javát kell szolgálnia, nem pedig a tőkegazdaság érdekeit!

  Mit szeretnénk elérni?

  A következő követelések továbbra is kiemelkedő fontossággal bírnak:

  1. Ne vezessék be az eltérő fajták kötelező regisztrációját! Konkrétan: Az olyan vetőmagfajták, amelyek nincsenek szabványosítva és nem állnak szellemi termék védelme alatt (nemesítés ill. fajtavédelmi jog keretén belül), legyenek szabadon forgalmazhatóak!

  2. A szabályozás csak a fogyasztópiac érdekeivel összhangban valósulhat meg. Konkrétan: nem érintheti a vetőmag-forgalmazással foglalkozó parasztgazdaságokat illetve a magoknak a gazdaságok közötti cseréjét!

  3. Ne legyen regisztrációs és visszaszolgáltatási kötelezettzég
  a.) azoknál az üzemeknél, amelyek őshonos fajtákat termelnek és forgalmaznak!
  b.) a parasztgazdaságok vetőmag-termelői részére!

  4. A vetőmagipar által kikísérletezett fajtáknál hozzák nyilvánosságra, hogy milyen nemesítési eljárásokat alkalmaztak és kinek a szellemi termékéről van szó?

  5. A hatósági ellenőrzések nem korlátozhatják a parasztgazdaságokat, azok vetőmag termelését és nem szabad terhelniük őket többletköltségekkel!

  Üdvözlettel:
  Andreas Riekeberg,
  a vetőmag-szuverenitás kampány kampányfelelőse
  www.seed-sovereignty.org/HU/

  Ui: Köszönöm Terézia a fordításhoz!

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now