Kraj : Turnhout
Bezpečnosť

Leeuwerkstraat & Heieinde: Teken voor veiligere straten!

Petícia je zameraná na
Gemeente Oud Turnhout
236

Zbierka bola ukončená

236

Zbierka bola ukončená

  1. Zahájená februára 2024
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Pripravte na odovzdanie
  4. Dialóg s príjemcom
  5. Rozhodnutie


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz