Vaš glas stvara promjenu


Platforma za peticije i politički dijalog

14 milijuni osoba uključuje se na našu platformu za aktivno rješavanje društvenih problema.

Svaki dan ljudi postižu uspjeh s online peticijama. Podržavamo vašu kampanju od izrade do isporuke.

openPetition je politički neutralna, neprofitna i neovisna. Svakoj osobi dajemo glas - bez obzira na to koliko je velika ili mala vaša briga.

Što želite promijeniti danas?

Tek pokrenute — Francuska

Nedavno stvorene inicijative, poredane po datumu kreiranja. Inicijative se kotiraju s 5 potpisa i to najranije nakon 24 sata.

Peticije u drugim zemljama/EU na nacionalnom jeziku (Francuski)

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Podržite