Region: Bulgaria
Energy

За риска от прекъсване на електроснабдяването и значително увеличение на тарифите за електроенергия

Petition is directed to
Министър председател Николай Денков, Главен прокурор Борислав Сарафов, Министър на енергетиката Румен Радев
271 supporters

Collection finished

271 supporters

Collection finished

  1. Launched July 2023
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Относно: прекъсване на електрозахранването поради недостиг на въглища, вследствие на което ще се наложи многократно увеличение на тарифите за електроенергия
Уважаеми г-н министър-председател - г-н Николай Денков,
Уважаеми г-н  главен прокурор -  г-н Борислав Сарафов, 
Уважаеми г-н  министър на енергетиката - г-н  Румен Радев,
поради странната ситуация на митниците, заради  която е блокиран вносът на въглища по вода, страната ни може да се сблъска с изкуствено създаден  недостиг на въглища точно в момента, в който те са най-необходими.
Производството на въглища не покрива цялото търсене на българските топлоелектрически централи. През различните години внасяме до 1 млн. тона въглища. Това количество е необходимо, за да се осигури стабилна и непрекъсната работа на топлоелектрическите централи.
Според вътрешна информация на БАЕС вносът по море през митниците вече е напълно спрян. Това не е свързано със санкциите срещу Русия - блокирани са доставките от цял свят. 
В очакване на евентуална необичайна гореща вълна блокирането на вноса на въглища, съчетано с намаляването на производството на електроенергия от въглища, създава риск от критичен недостиг на електроенергия с последващи прекъсвания на електрозахранването, което ще доведе до непланирано увеличение на цените на услугите.
Освен това много скоро може да настъпят смущения в доставките на въглища в световен мащаб поради конфликтната ситуация в Южна Африка.
Във връзка с настоящата ситуация се обръщаме към министър-председателя и министъра на енергетиката с молба да обърнат внимание на дейността на митниците, а Главният прокурор, г-н Борислав Сарафов, да разследва причините за блокирането на вноса на въглища и да реши този проблем, така че българите отново да не се сблъскат с проблема на многократното увеличение на тарифите за комунални услуги!

Reason

През юни благоприятните метеорологични условия създадоха достатъчно добра среда за възобновяемите енергийни източници, в резултат на което производството на електроенергия от въглища спадна до рекордно ниско ниво - от 35% от цялото производство на електроенергия до 17%. Като цяло българските топлоелектрически централи са произвели три пъти по-малко електроенергия през юни 2023 г., в сравнение с юни минлата година (2022 г.).
Новите правила на КЕВР създават условия за по-нататъшно увеличение на производството на електроенергия от слънчева енергия.
В същото време се прогнозират много горещи юли и август поради климатичните промени. Както е доказано във всички страни по света, когато температурите се повишат над 35°, съществува риск от спиране на слънчевите електроцентрали поради прегряване на панелите, а в случай на суша и безветрие - риск от намаляване на производството от вятърните и водните електроцентрали. В такава ситуация енергийните нужди се задоволяват чрез увеличаване на производството на енергия от въглища, като неотдавнашен пример за това е увеличаването на мощността на ТЕЦ "Уайгаоцяо" през юни 2023 г., поради горещата вълна в Шанхай. По подобен начин въглищните електроцентрали спасиха енергийния сектор на Обединеното кралство и ЕС през 2022 г.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

News

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now