Logo Сдружение Агролинк

Сдружение Агролинк

AГРОЛИНК е необходимо и за опазването на околната среда, природата, почвата, селскостопанските животни, биоразнообразието, водите. АГРОЛИНК е необходимо за съхраняването на разнообразието от хора, култури, животни и растения, разнообразието на местната кухня в страната чрез развитието на биологичното земеделие и устойчивото развитие на селските райони.

АГРОЛИНК е необходимо като представител на обществото за защита на неговите интереси в икономическата и социалната сфера, и опазването на околната среда.

Какво прави АГРОЛИНК?

Консултации на място (преход от конвенционално към органично земеделие, съвети за производство и маркетинг)
Групови консултации (семинари, курсове, професионални екскурзии, ръководства)
Консултации за различни групи: земеделски производители, местни власти, държавни организации, НПО)
Публикува информационни и образователни ръководства, брошури и управлява интернет страница
Издава първото списание за органично земеделие в България „Жива земя”
Лобира и участва при разработването на законодателството свързано с биологичното земеделие, опазването на природата и околната среда
Допринася за повишаване на познанията на обществността за биологичното земеделие, органичните храни и тяхното значение.

Petitions started by members of the organization

„Не“ на новите ГМО

5,224 supporters
4 days since collection

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now