Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

14 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι έχουν επιτυχία με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο. Δίνουμε σε κάθε άτομο μια φωνή - ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η ανησυχία σας.

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Αποκλεισμένες πρωτοβουλίες — Αυστρία

Αυτές οι πρωτοβουλίες δε συμφωνούν με τους Όρους Χρήσης μας. Οι εκκινητές δεν υπέβαλαν αναθεωρημένη έκδοση εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Για λόγους διαφάνειας, ο λόγος αποκλεισμού και το κείμενο πρωτοβουλίας παραμένουν ορατά. Μπορείτε να διαμαρτυρηθήτε για το κλείσιμο μιας αίτησης

NEIN zur Genehmigung eines Baurestmassenzwischenlagers mit BRECHANLAGE in Weißenbach am Lech!

Λόγος αποκλεισμού :

Αναφορές που περιέχουν ψευδείς δηλώσεις γεγονότων, ελλείπουσες πηγές ή παραπλανητική παράλειψη σχετικών γεγονότων θα περατωθούν. openPetition διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στη συνέχεια πηγές σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ή να συμπληρώσει ουσιαστικά γεγονότα.

Bitte belegen Sie Ihre Aussagen mit Quellen (Link/URL) oder kennzeichnen Sie sie als eigene Meinung


Schluss Mit Pflichtmitgliedschaft!!

Λόγος αποκλεισμού :

Αναφορές που περιέχουν ψευδείς δηλώσεις γεγονότων, ελλείπουσες πηγές ή παραπλανητική παράλειψη σχετικών γεγονότων θα περατωθούν. openPetition διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στη συνέχεια πηγές σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ή να συμπληρώσει ουσιαστικά γεγονότα.

Bitte belegen Sie Ihre Aussagen mit Quellen (Link/URL): "Diese kammerinternen Intrigen und Schlammschlachten sind in niemandes Interesse!"


Verdienste von Martin Thür anerkennen - Höchste Auszeichnung für seine Entdeckung des Wahlfehlers

Λόγος αποκλεισμού :

Αναφορές που περιέχουν ψευδείς δηλώσεις γεγονότων, ελλείπουσες πηγές ή παραπλανητική παράλειψη σχετικών γεγονότων θα περατωθούν. openPetition διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στη συνέχεια πηγές σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ή να συμπληρώσει ουσιαστικά γεγονότα.

Bitte belegen Sie Ihre Aussagen mit Quellen (Link/URL) oder kennzeichnen Sie sie als eigene Meinung


Keine ORF-Zwangsgebühren

Λόγος αποκλεισμού :

Αναφορές που περιέχουν ψευδείς δηλώσεις γεγονότων, ελλείπουσες πηγές ή παραπλανητική παράλειψη σχετικών γεγονότων θα περατωθούν. openPetition διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στη συνέχεια πηγές σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ή να συμπληρώσει ουσιαστικά γεγονότα.

Bitte geben Sie Quellen(Link/URL) für Ihre Aussagen an: "Bisher wurde der ORF durch die Rundfunkgebühren von der Gebühren Info Service GmbH (GIS) an alle Rundfunkteilnehmer vorgeschrieben. Dies soll sich zukünftig ändern, indem eine Haushaltsabgabe direkt vom Lohn abgezogen wird, für die Finanzierung des ORF." "Der ORF finanziert sich durch öffentliche Gelder. Sein Auftrag wird jedoch durch interne Strukturen und parteipolitische Verfilzung nicht gewährleistet sondern sogar uminterpretiert. Seine Berichterstattung ist somit alles andere als objektiv und neutral. Weiters ist seine Finanzierung im Wettbewerb mit Streaming-Diensten nicht mehr zeitgemäß. Viele Rundfunkteilnehmer erkennen ein Missverhältnis zwischen dem Angebot des ORF und den dafür erhobenen Programmentgelten, während der Staatssender horrende Summen an Förderungen lukriert. Auch stehen die abstrusen Summen mancher ORF-Stars in keinem Verhältnis zu anderen Angestellten oder freien Bediensteten des ORF, die kaum über die Runden kommen oder denen Langzeitverträge verwehrt bleiben. Überdies bedient der ORF mehrere Kanäle (ORF1, ORF2, ORF3, ORF Sport, ORF 9Länderanstalten, TVThek, ORF-News,etc.) & mehrere Formate die redundant sind oder bereits von anderen Nischensendern ausgefüllt werden. Eine Mehrfach-Übertragung ist daher kaum von Relevanz."


Schluss mit Energiepreiswucher gegenüber Endverbrauchern trotz sinkender Produktionskosten

Λόγος αποκλεισμού :

Αναφορές που περιέχουν ψευδείς δηλώσεις γεγονότων, ελλείπουσες πηγές ή παραπλανητική παράλειψη σχετικών γεγονότων θα περατωθούν. openPetition διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στη συνέχεια πηγές σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ή να συμπληρώσει ουσιαστικά γεγονότα.

Bitte belegen Sie folgende Aussage mit einer Quelle (Link/URL): "Man weiß inzwischen, dass sich offensichtlich sämtliche Grund und Rohstoffkosten zur Erzeugung z.B von Strom zurzeit am niedrigsten Stand seit Jahren befinden."


NEIN zum Mobilfunk-Sendemast 'Am Poschenhof'

Λόγος αποκλεισμού :

Αναφορές που περιέχουν ψευδείς δηλώσεις γεγονότων, ελλείπουσες πηγές ή παραπλανητική παράλειψη σχετικών γεγονότων θα περατωθούν. openPetition διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στη συνέχεια πηγές σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ή να συμπληρώσει ουσιαστικά γεγονότα.

Die Existenz von gesundheitsschädigenden Folgen von Sendemasten/Strahlung kann wissenschaftlich weder bestätigt noch aus dem Weg geräumt werden. Sie können also fordern, dass kein Sendemast aufgestellt werden soll, weil Sie negative Langzeitfolgen fürchten. Sie können jedoch nicht behaupten, dass schädliche Folgen wissenschaftlich nachgewiesen wurden. Davon abgesehen möchten wir noch zu bedenken geben: “Je mehr Handymasten senden, desto weniger stark müssen ihre Signale sein. [...] Heißt: Mit mehr Handymasten kann die durchschnittliche Belastung daher sogar niedriger sein. Mehrere Studien haben die gesundheitliche Belastung von Handymasten untersucht oder besser gesagt: untersuchen wollen. Allerdings lassen sich keine seriösen Aussagen über das Krebsrisiko treffen, denn die Studien haben beispielsweise Alter und Geschlecht nicht berücksichtigt oder die wichtigsten Risikofaktoren wie Alkohol, Tabak usw. außen vor gelassen.” Quelle: https://www.quarks.de/gesundheit/handystrahlung-wie-gefaehrlich-ist-das-neue-mobilfunknetz-5g/ Ferner verweist die Webseite https://www.aerzte-und-mobilfunk.eu/ mit unter auf Studien und Aussagen, die nicht dem wissenschaftlichen Standard entsprechen.


Ungeimpfte müssen Teil ihrer Intensivstationbehandlung selbst zahlen

Λόγος αποκλεισμού :

Οι αναφορές που κρίνουν από υποκειμενική άποψη, σχετικά με τη συμπεριφορά προσώπων ή ομάδων, με υποτιμητικό και σαρωτικό τρόπο, τερματίζονται και παρεμποδίζονται. Οι αναφορές, στις οποίες γίνονται καθολικές χρηματικές συμμετοχές σε ομάδες ανθρώπων, οι οποίες ομάδες δεν μπορούν να καθοριστούν και να υποστηρίξουν μόνο τη δική τους γνώμη, είναι επίσης απαράδεκτες. Μια ουσιαστική και τεκμηριωμένη κριτική προσώπων ή ομάδων σε σχέση με τη δημόσια δραστηριότητά τους είναι επιτρεπτή.

Die Aussagen in der Petition sind pauschal. Es gibt Menschen, die sich aus verschiedensten Gründen (bisher) nicht impfen lassen können. Die Forderung ist in dieser Form zu verallgemeinernd.


NEIN ZU 3G AM ARBEITSPLATZ und Abwahl der Österreichischen Bundesregierung

Λόγος αποκλεισμού :

Οι αναφορές που κρίνουν από υποκειμενική άποψη, σχετικά με τη συμπεριφορά προσώπων ή ομάδων, με υποτιμητικό και σαρωτικό τρόπο, τερματίζονται και παρεμποδίζονται. Οι αναφορές, στις οποίες γίνονται καθολικές χρηματικές συμμετοχές σε ομάδες ανθρώπων, οι οποίες ομάδες δεν μπορούν να καθοριστούν και να υποστηρίξουν μόνο τη δική τους γνώμη, είναι επίσης απαράδεκτες. Μια ουσιαστική και τεκμηριωμένη κριτική προσώπων ή ομάδων σε σχέση με τη δημόσια δραστηριότητά τους είναι επιτρεπτή.

Wir bitten Sie folgende Aussagen zu entfernen oder sachlich zu formulieren: "Sie treten das Volk bis zum bitteren Ende." Bitten ergänzen Sie außerdem eine konkrete Begründung für Ihre Forderung/en.


Verhältnismäßigkeit! Ende der Maßnahmen!

Λόγος αποκλεισμού :

Αναφορές που περιέχουν ψευδείς δηλώσεις γεγονότων, ελλείπουσες πηγές ή παραπλανητική παράλειψη σχετικών γεγονότων θα περατωθούν. openPetition διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στη συνέχεια πηγές σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ή να συμπληρώσει ουσιαστικά γεγονότα.

Bitte geben Sie die Quellen mit an: "Laut neuesten Studien der Stanford University unter der Leitung des renommierten Wissenschaftlers John P.A. Ioannidis ist das Coronavirus zwar tödlicher als die Grippe jedoch nicht so gefährlich wie man Anfangs dachte." "Ebenso gibt es keine Übersterblichkeit in Österreich. Erstmals reden wir im heurigen Jahr sogar von einer Untersterblichkeit!" "Die Sterblichkeitsrate liegt derzeit bei etwa 0,01%" "927starben bisher an bzw. mit Covid-19 von 8,859 Millionen Einwohner in Österreich und dies ist KEINE GRUNDLAGE, weder für die derzeitigen Maßnahmen noch für den Ausruf einer Pandemie oder Epidemie!"


Ja zum Schienenausbau und zur Entlastung der innerstädtischen Straßen durch die S34

Λόγος αποκλεισμού :

Αναφορές που περιέχουν ψευδείς δηλώσεις γεγονότων, ελλείπουσες πηγές ή παραπλανητική παράλειψη σχετικών γεγονότων θα περατωθούν. openPetition διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στη συνέχεια πηγές σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ή να συμπληρώσει ουσιαστικά γεγονότα.

Die folgende Aussage wird durch die angebrachten Quellen nicht belegt: "Stadt bringt Ausgleichsflächen im Ausmaß von rund 100 ha für Wachtelkönig und weitere ökologische Naturflächen ein (lt. Vizebürgermeister & Ausschussvorsitzender für Stadtentwicklung, Verkehr und Bau Harald Ludwig)". In der Quelle "https://noe.orf.at/stories/3098467/" wird beispielsweise von 28.000qm Ausgleichsfläche gesprochen. Das wären weniger als 3 ha. Wir bitten die lange Bearbeitungsdauer zu entschuldigen. Leider hat der Petent nicht auf unsere E-Mails reagiert.


Maske evaluieren

Λόγος αποκλεισμού :

Αναφορές που περιέχουν ψευδείς δηλώσεις γεγονότων, ελλείπουσες πηγές ή παραπλανητική παράλειψη σχετικών γεγονότων θα περατωθούν. openPetition διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στη συνέχεια πηγές σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ή να συμπληρώσει ουσιαστικά γεγονότα.

Betreffend: "FFP2 Maske die gesundheitsschädlich ist" "unnötige Sachen wie Lockdowns" " ich fordere die Coronastatistiken neu zu evaluieren, Menschen die durch einen Unfall starben dürfen nicht zur Statistik der Coronatoten gezählt werden oder andere durch Krebs oder andere nur weil diese durch einen Test positiv gewertet werden obwohl dieser eine hohe Fehlerquote hat .Auch die Impfungen haben eine hohe Fehlerquote und sind nicht evaluiert .Korruption gehört beendet somit sind Coronamassnahmen sinnlos." "Wie bei vielen Menschen ist eine FFP2 Maske kein Schutz gegen dieses kleine Virus .Viele haben Corona auch mit der Maske bekommen oder vielleicht dadurch ? Die FFP2 Maske ist eine reine Staubmaske und der Virus ist Nanometer klein .Dieser Virus geht durch .Wozu braucht es eine FFP2 Maske wenn sie nicht schützt ?" Die FFP2 Maske bietet Schutz vor Viren: https://correctiv.org/faktencheck/2021/01/27/schutz-vor-corona-oder-risiko-fuenf-behauptungen-ueber-ffp2-masken-im-faktencheck/ "Genauso Tests die nicht für diesen Virus geeignet sind und kein Ergebnis zeigen"


Sofortiger Aufnahme- und Asylstopp

Λόγος αποκλεισμού :

Οι αναφορές που κρίνουν από υποκειμενική άποψη, σχετικά με τη συμπεριφορά προσώπων ή ομάδων, με υποτιμητικό και σαρωτικό τρόπο, τερματίζονται και παρεμποδίζονται. Οι αναφορές, στις οποίες γίνονται καθολικές χρηματικές συμμετοχές σε ομάδες ανθρώπων, οι οποίες ομάδες δεν μπορούν να καθοριστούν και να υποστηρίξουν μόνο τη δική τους γνώμη, είναι επίσης απαράδεκτες. Μια ουσιαστική και τεκμηριωμένη κριτική προσώπων ή ομάδων σε σχέση με τη δημόσια δραστηριότητά τους είναι επιτρεπτή.

Gemäß unserer Nutzungsbedingungen sind keine pauschalen Urteile über Gruppen zulässig. Bitte bleiben Sie sachlich und entschärfen Sie die Aussagen in Ihrem Petitionstext.


Neuwahl der Regierung in Österreich

Λόγος αποκλεισμού :

Οι αναφορές που κρίνουν από υποκειμενική άποψη, σχετικά με τη συμπεριφορά προσώπων ή ομάδων, με υποτιμητικό και σαρωτικό τρόπο, τερματίζονται και παρεμποδίζονται. Οι αναφορές, στις οποίες γίνονται καθολικές χρηματικές συμμετοχές σε ομάδες ανθρώπων, οι οποίες ομάδες δεν μπορούν να καθοριστούν και να υποστηρίξουν μόνο τη δική τους γνώμη, είναι επίσης απαράδεκτες. Μια ουσιαστική και τεκμηριωμένη κριτική προσώπων ή ομάδων σε σχέση με τη δημόσια δραστηριότητά τους είναι επιτρεπτή.

Bitte geben Sie sachliche, auf Fakten basierte Kritik ab. Betrifft folgende Aussagen: "Türkis-Grün hat das Land an die Wand gefahren." "...dem Wahnsinn und dem Egotrip des Kanzlers..."


Gegen Zwangstests an Schulen! Kein staatlich erzwungener Eingriff an unseren Kindern!

Λόγος αποκλεισμού :

Αναφορές που περιέχουν ψευδείς δηλώσεις γεγονότων, ελλείπουσες πηγές ή παραπλανητική παράλειψη σχετικών γεγονότων θα περατωθούν. openPetition διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στη συνέχεια πηγές σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ή να συμπληρώσει ουσιαστικά γεγονότα.

Bitte belegen Sie folgende Aussagen mit seriösen Quellen: "Diese Tests sind nicht sicher. Die WHO hat am 20.1.2021 diese Tests in Frage gestellt." "FFP2 Masken sind gesundheitsgefährdend! Für Erwachsene und erst recht für Kinder!"


Nehammer muss weg!

Λόγος αποκλεισμού :

Αναφορές που περιέχουν ψευδείς δηλώσεις γεγονότων, ελλείπουσες πηγές ή παραπλανητική παράλειψη σχετικών γεγονότων θα περατωθούν. openPetition διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στη συνέχεια πηγές σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ή να συμπληρώσει ουσιαστικά γεγονότα.

Bitte belegen Sie folgende Aussage: "Dieses Demonstrationsverbot ist weder Verfassungskonform noch, in einem freien Rechtsstaat wie Österreich, zulässig."


Pro Gute Nacht Österreich

Λόγος αποκλεισμού :

Αναφορές που περιέχουν ψευδείς δηλώσεις γεγονότων, ελλείπουσες πηγές ή παραπλανητική παράλειψη σχετικών γεγονότων θα περατωθούν. openPetition διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στη συνέχεια πηγές σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ή να συμπληρώσει ουσιαστικά γεγονότα.

Bitte geben Sie Quellen für die Aussage an, die Sendung würde aufgrund der politischen Ausrichtung abgesetzt werden.


Nehammer muss weg

Λόγος αποκλεισμού :

Οι αναφορές που κρίνουν από υποκειμενική άποψη, σχετικά με τη συμπεριφορά προσώπων ή ομάδων, με υποτιμητικό και σαρωτικό τρόπο, τερματίζονται και παρεμποδίζονται. Οι αναφορές, στις οποίες γίνονται καθολικές χρηματικές συμμετοχές σε ομάδες ανθρώπων, οι οποίες ομάδες δεν μπορούν να καθοριστούν και να υποστηρίξουν μόνο τη δική τους γνώμη, είναι επίσης απαράδεκτες. Μια ουσιαστική και τεκμηριωμένη κριτική προσώπων ή ομάδων σε σχέση με τη δημόσια δραστηριότητά τους είναι επιτρεπτή.

Bitte seien Sie sachlich und untermauern Sie Ihre Meinung mit Argumenten und Quellenverweisen.


klares NEIN zur Impfpflicht und Benachteiligung aller Testverweigerer

Λόγος αποκλεισμού :

Αναφορές που περιέχουν ψευδείς δηλώσεις γεγονότων, ελλείπουσες πηγές ή παραπλανητική παράλειψη σχετικών γεγονότων θα περατωθούν. openPetition διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στη συνέχεια πηγές σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ή να συμπληρώσει ουσιαστικά γεγονότα.

Betreffend: "Unsere Bundesregierung [...] zwingt uns BürgerInnen einer Massentestung zu unterziehen"


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα