Váš hlas vytvára zmenu


Platforma pre petície a politický dialóg

Vidíte problém a chcete s tým niečo urobiť? Nie si sám! 12 miliónov ľudí sa zapája do našej platformy, aby aktívne riešili sociálne problémy.

Každý deň sa ľuďom darí vďaka online petíciám. Podporujeme vašu kampaň od vytvorenia až po doručenie.

openPetition je politicky neutrálna, nezisková a nezávislá.
Každému dávame hlas – bez ohľadu na to, aká veľká alebo malá je vaša vec.

Čo by ste dnes chceli zmeniť?

Úspešné obavy — Rakúsko

Tieto iniciatívy dosiahli alebo čiastočne splnili svoj cieľ. Iniciátori sa rozhodnú, keď bude iniciatíva úspešná.

1 518 podpisy
02.07.2022 dokončený
13 322 podpisy
06.09.2022 dokončený
807 podpisy
02.03.2022 dokončený
3 454 podpisy
20.12.2021 dokončený

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz