Vaš glas stvara promjenu


Platforma za peticije i politički dijalog

Vidite problem i želite učiniti nešto u vezi s njim? Nisi sami! 12 milijuni ljudi uključuje se na našu platformu kako bi se aktivno uhvatili u koštac s društvenim problemima.

Svaki dan ljudi napreduju s online peticijama. Podržavamo vašu kampanju od izrade do isporuke.

openPetition je politički neutralna, neprofitna i neovisna.
Svima dajemo glas - bez obzira koliko velik ili mali je vaš cilj.

Što želite promijeniti danas?

uspješna pitanja — Austrija

Ove inicijative su postigle ili djelomično ispunile svoj cilj. Nakon što je inicijativa uspješna, inicijatori odlučuju.

13.322 Potpisi
06.09.2022 dovršeno
3.454 Potpisi
20.12.2021 dovršeno

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada