Περιοχή: Αυστρία
Υγεία

Rettet das Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesregierung
6.989 Υποστηρικτές
100% έχει επιτευχθεί 5.000 για τον στόχο της συλλογής
 1. Ξεκίνησε 17/7/2020
 2. Συλλογή ακόμα 4 εβδομάδες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα, ηλικία και τοποθεσία και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Die österreichische Bundesregierung wird aufgefordert, die stationäre Versorgung von UnfallpatientInnen am renommierten und international anerkannten Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus am Standort in Wien Brigittenau oder gemäß der Absichtserklärung mit der Stadt Wien zumindest am Standort SMZ Ost zu sichern und alle dafür notwendigen Mittel zu ergreifen.

Αιτιολόγηση

Laut Medienberichten soll die stationäre Versorgung von PatientInnen am Standort Brigittenau im 1925 gegründeten Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus auslaufen und das Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus in das UKH Meidlung und / oder in das Donauspital in Wien 22 integriert werden.

Dies obwohl das Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus der Allgemeinen Unfallversicherung AUVA ein international anerkanntes Unfallkrankenhaus ist, das auf weltweit höchstem Niveau UnfallpatientInnen stationär und ambulant versorgt und es zudem einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von UnfallpatientInnen in ganz Österreich leistet.

Nicht zuletzt die Coronakrise hat uns gezeigt, wie wichtig eine ausreichend dimensionierte Anzahl von Spitalsbetten an verschiedenen Standorten ist, denn gerade diese ausreichende Dimensionierung hat uns im Kampf gegen COVID-19 viele Vorteile gegenüber anderen Ländern geschaffen.

Die Bundesregierung muss deshalb alles in Ihrer Macht stehende unternehmen, um die stationäre Versorgung am Standort Brigittenau oder zumindest am Standort SMZ Ost gemäß Absichtserklärung mit der Stadt Wien dauerhaft und nachhaltig zu sichern.

Medienberichte:

www.krone.at/2063918

kurier.at/chronik/wien/so-sieht-die-zukunft-des-lorenz-boehler-spitals-aus/400728369

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Rudolf Silvan από Wien
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

 • "Das Lorenz-Böhler-Spital stirbt"

  στον/-ην/-ο 29.07.2020

 • Sehr geehrte Damen und Herren, liebe UnterstützerInnen!

  In nur 2 Tagen haben dank Ihrer Mithilfe über 3.500 Menschen die Petition zur Rettung des Lorenz Böhler Unfallkrankenhauses unterzeichnet. Je schneller wir unser Ziel von 5.000 Unterschriften erreichen, umso mehr mediale Präsenz erreicht unser Anliegen.

  Daher ersuchen wir Sie weiterhin um Unterstützung und bitten Sie, diese so wichtige Petition in ihrem Bekanntenkreis, per WhatsApp oder via Facebook bekannt zu machen.

  Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

  Rudolf Silvan,
  Abg. zum Nationalrat

 • Änderungen an der Petition

  στον/-ην/-ο 17.07.2020

Συζήτηση

aus Jahresbericht AUVA 2018 (Ausgabe November 2019): Personal Meidling: 520 versus Böhler 450 Betten Meidling: 151 versus Böhler 116 OP-Zahl Meidling: 4333 versus Böhler 4153 Patienten Meidling: 67140 versus Böhler 66694 Und warum soll jetzt das effizientere Spital geschlossen werden?

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • πρίν 5 ώρα/-ες

  Weil die Unfallkrankenhäuser für Wien enorm wichtig ist!

 • πρίν 6 ώρα/-ες

  Weil das ein gutes krankenhaus ist und ich in der nähe wohne

 • πρίν 12 ώρα/-ες

  bestes Krankenhaus mit unglaublich tollem Personal und fachkompetenz

 • πρίν 1 μέρα

  Das LBK muss aus optimalen Versorgungsgründen für Patienten erhalten bleiben!

 • πρίν 1 μέρα

  Nach so einem Jahr wie dem 2020 daran zu denken, wo die Welt erkennen musste, wie wichtig und lebensnotwendig eine schnelle und professionelle Versorgung im Krankenhaus ist, da ein so renommiertes Haus verlegen bzw aufgeben zu wollen, erscheint mir wie eine Pharse! Deshalb Unterstützung in jedem Fall!

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/at/petition/online/rettet-das-lorenz-boehler-unfallkrankenhaus/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα