Region: Austria
Civil rights

Kërkesë drejtuar PPA-së dhe PLA-së: Kundër vënies së pagesës për studim!

Petitioner not public
Petition is directed to
Scharitzerstrasse 23
50,630 supporters

Petitioner did not submit the petition.

50,630 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched 2018
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Siç u bë e ditur me 14 Dhjetor, "Partia Popullore e Austrisë" (PPA/ gjerm. ÖVP) dhe "Partia Liridashëse e Austrisë" (PLA/ gjerm. FPÖ) ranë dakord për rivendosjen në tërësi të pagesës për studim. Ne, Përfaqësia Austriake e Studentëve (PAS/ gjerm. ÖH), kundërshtojmë me vendosmëri këtë synim që përbën papërgjegjshmëri si nga ana sociale, ashtu dhe nga pikëpamja e së drejtës për studim.

"Fakti që çështjes së pagesave studimore në tërësi nuk i është dhënë fund njëherë e përgjithmonë, nuk dëshmon asgjë të mirë për arsimin e lartë në Austri" - shprehin njëzëri mospranimin e tyre Johanna Zechmeister, Hannah Lutz dhe Marita Gasteiger prej grupit drejtues të PAS-ës në rang federal.

Kostoja administrative që do të buronte prej rivendosjes së pagesave të tilla, do të ishte tejet e lartë. Kësaj do i shtohej dhe fakti që llojet e ndryshme të shkollave të larta në Austri u nënshtrohen ndërkohë ligjeve të ndryshme federale, gjë që do ta bënte njëhsimin e mbledhjes, administrimit dhe përdorimit të tyre krejtësisht të pamundur.

Reason

Krahas aspekteve të së drejtës për studim, pagesat studimore mbartin pasoja fatale për studentet dhe studentët që vijnë nga shtresa me pozita shoqërore-ekonomike të pafavorshme. Një rishikim i anketimeve të vitit 2002 në lidhje me pozitat shoqërore të studenteve dhe studentëve, flet qartë mbi pasojat që pati rivënia e pagesave tërësore të studimeve në atë kohë: rreth 45 000 studente dhe studentë u detyruan të ndërprisnin studimet e tyre ne vitin 2001 pasi trysnia financiare mbi ta ishte bërë shume e madhe. Matur me realitetin e jetës së sotme, kjo shifer mund të tejkalohej ndjeshëm. Ndaj brezave të ardhshëm, një sinjal fatal janë pikërisht kursimet në sektorin e arsimit. Në një vënd si Austria në të cilin arsimi bën pjesë te burimet më të rëndësishme, vënia e pagesave tërësore për studim, do të shënonte një kapitullim përballë sfidave të sektorit të arsimit të lartë.

PAS ka ndër mend të parashtrojë propozime të forta për mënyrën e financimit të arsimit të lartë. Ne do të vazhdojmë të paraqesim dhe në të ardhmen propozime të tilla, në mënyrë që studenteve dhe studentëve t'u mundësohet studimi i tyre në pavarësi nga prejardhja sociale që kanë. Pagesat studimore, janë një hap në drejtimin e gabuar.

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now