openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Kërkesë drejtuar PPA-së dhe PLA-së: Kundër vënies së pagesës për studim! Kërkesë drejtuar PPA-së dhe PLA-së: Kundër vënies së pagesës për studim!
 • Von: Arlind Dinollari mehr
 • An: Scharitzerstrasse 23
 • Region: Österreich mehr
  Kategorie: Bürgerrechte mehr
 • Status: Die Petition ist bereit zur Übergabe
  Sprache: Albanisch
 • Sammlung beendet
 • 50.631 Unterstützende
  Sammelziel erreicht

Kërkesë drejtuar PPA-së dhe PLA-së: Kundër vënies së pagesës për studim!

-

Deutsche Petition | Magyar petíciót | Türkçe Dilekçe | English petition | Hrvatska peticiju

Siç u bë e ditur me 14 Dhjetor, "Partia Popullore e Austrisë" (PPA/ gjerm. ÖVP) dhe "Partia Liridashëse e Austrisë" (PLA/ gjerm. FPÖ) ranë dakord për rivendosjen në tërësi të pagesës për studim. Ne, Përfaqësia Austriake e Studentëve (PAS/ gjerm. ÖH), kundërshtojmë me vendosmëri këtë synim që përbën papërgjegjshmëri si nga ana sociale, ashtu dhe nga pikëpamja e së drejtës për studim.

"Fakti që çështjes së pagesave studimore në tërësi nuk i është dhënë fund njëherë e përgjithmonë, nuk dëshmon asgjë të mirë për arsimin e lartë në Austri" - shprehin njëzëri mospranimin e tyre Johanna Zechmeister, Hannah Lutz dhe Marita Gasteiger prej grupit drejtues të PAS-ës në rang federal.

Kostoja administrative që do të buronte prej rivendosjes së pagesave të tilla, do të ishte tejet e lartë. Kësaj do i shtohej dhe fakti që llojet e ndryshme të shkollave të larta në Austri u nënshtrohen ndërkohë ligjeve të ndryshme federale, gjë që do ta bënte njëhsimin e mbledhjes, administrimit dhe përdorimit të tyre krejtësisht të pamundur.

Begründung:

Krahas aspekteve të së drejtës për studim, pagesat studimore mbartin pasoja fatale për studentet dhe studentët që vijnë nga shtresa me pozita shoqërore-ekonomike të pafavorshme. Një rishikim i anketimeve të vitit 2002 në lidhje me pozitat shoqërore të studenteve dhe studentëve, flet qartë mbi pasojat që pati rivënia e pagesave tërësore të studimeve në atë kohë: rreth 45 000 studente dhe studentë u detyruan të ndërprisnin studimet e tyre ne vitin 2001 pasi trysnia financiare mbi ta ishte bërë shume e madhe. Matur me realitetin e jetës së sotme, kjo shifer mund të tejkalohej ndjeshëm. Ndaj brezave të ardhshëm, një sinjal fatal janë pikërisht kursimet në sektorin e arsimit. Në një vënd si Austria në të cilin arsimi bën pjesë te burimet më të rëndësishme, vënia e pagesave tërësore për studim, do të shënonte një kapitullim përballë sfidave të sektorit të arsimit të lartë.

PAS ka ndër mend të parashtrojë propozime të forta për mënyrën e financimit të arsimit të lartë. Ne do të vazhdojmë të paraqesim dhe në të ardhmen propozime të tilla, në mënyrë që studenteve dhe studentëve t'u mundësohet studimi i tyre në pavarësi nga prejardhja sociale që kanë. Pagesat studimore, janë një hap në drejtimin e gabuar.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Linz, 18.01.2018 (aktiv bis 13.02.2018)


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition ArgumentPetitionsverlauf

Unterstützer Betroffenheit