Siç u bë e ditur me 14 Dhjetor, "Partia Popullore e Austrisë" (PPA/ gjerm. ÖVP) dhe "Partia Liridashëse e Austrisë" (PLA/ gjerm. FPÖ) ranë dakord për rivendosjen në tërësi të pagesës për studim. Ne, Përfaqësia Austriake e Studentëve (PAS/ gjerm. ÖH), kundërshtojmë me vendosmëri këtë synim që përbën papërgjegjshmëri si nga ana sociale, ashtu dhe nga pikëpamja e së drejtës për studim.

"Fakti që çështjes së pagesave studimore në tërësi nuk i është dhënë fund njëherë e përgjithmonë, nuk dëshmon asgjë të mirë për arsimin e lartë në Austri" - shprehin njëzëri mospranimin e tyre Johanna Zechmeister, Hannah Lutz dhe Marita Gasteiger prej grupit drejtues të PAS-ës në rang federal.

Kostoja administrative që do të buronte prej rivendosjes së pagesave të tilla, do të ishte tejet e lartë. Kësaj do i shtohej dhe fakti që llojet e ndryshme të shkollave të larta në Austri u nënshtrohen ndërkohë ligjeve të ndryshme federale, gjë që do ta bënte njëhsimin e mbledhjes, administrimit dhe përdorimit të tyre krejtësisht të pamundur.

Motivazioni:

Krahas aspekteve të së drejtës për studim, pagesat studimore mbartin pasoja fatale për studentet dhe studentët që vijnë nga shtresa me pozita shoqërore-ekonomike të pafavorshme. Një rishikim i anketimeve të vitit 2002 në lidhje me pozitat shoqërore të studenteve dhe studentëve, flet qartë mbi pasojat që pati rivënia e pagesave tërësore të studimeve në atë kohë: rreth 45 000 studente dhe studentë u detyruan të ndërprisnin studimet e tyre ne vitin 2001 pasi trysnia financiare mbi ta ishte bërë shume e madhe. Matur me realitetin e jetës së sotme, kjo shifer mund të tejkalohej ndjeshëm. Ndaj brezave të ardhshëm, një sinjal fatal janë pikërisht kursimet në sektorin e arsimit. Në një vënd si Austria në të cilin arsimi bën pjesë te burimet më të rëndësishme, vënia e pagesave tërësore për studim, do të shënonte një kapitullim përballë sfidave të sektorit të arsimit të lartë.

PAS ka ndër mend të parashtrojë propozime të forta për mënyrën e financimit të arsimit të lartë. Ne do të vazhdojmë të paraqesim dhe në të ardhmen propozime të tilla, në mënyrë që studenteve dhe studentëve t'u mundësohet studimi i tyre në pavarësi nga prejardhja sociale që kanë. Pagesat studimore, janë një hap në drejtimin e gabuar.

Grazie davvero per il vostro appoggio, Arlind Dinollari da Linz
questione allo promotore
Pro

Non è ancora un argomento PRO.

Contro

Non è ancora un argomento CONTRA.