Rajon : Austria
Media

20% der ORF-Gebühreneinnahmen für die Vergabe von Produktionen in Österreich!

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
ORF
10.057 mbështetësit
Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.
  1. Filluar 2014
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

Petition wurde nicht eingereicht

në 12/10/2018 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-TeamÄnderungen an der Petition

në 18/03/2014 14:50

Gekürzter Titel
Neuer Titel: Mindestens 20% der ORF-Gebühreneinnahmen für die Vergabe von Produktionen in Österreich!


Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International