Περιοχή: Αυστρία
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

20% der ORF-Gebühreneinnahmen für die Vergabe von Produktionen in Österreich!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
ORF
10.057 Υποστηρικτές
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2014
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 12.10.2018 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-TeamÄnderungen an der Petition

Ώρα 18.03.2014 14:50

Gekürzter Titel
Neuer Titel: Mindestens 20% der ORF-Gebühreneinnahmen für die Vergabe von Produktionen in Österreich!


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα