Gå med nu

Det första steget till ditt hus parlament - organisera ditt eget möte som värd och bjud in vänner och bekanta själv eller gå med i ett föreslaget möte som deltagare.

hitta deltagare

Ett husparlament kan inte hållas ensamt. Med matchningsfunktionen kan deltagarna gå med i värdarnas sessioner. En mångsidig sammansättning av grupperna beaktas.

Håll House Parliament online eller offline

Hitta ett passande datum och plats för ert husriksdag tillsammans – alternativt kan ni också träffas i en videokonferens.

Ladda upp resultat och se utvärdering

Ladda upp dina resultat efter att du har hållit ditt husriksdag - du kommer att informeras så snart alla resultat är uppladdade och mottagarna har reagerat på dem.

Nuvarande husparlament

alla husparlament

Hjälp till att öka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu