përfaqësues Wolfgang Aigner

Gemeinderat Vjenë - heq dorë

Opinion mbi peticionin #LebenNichtBehindern – Lebensqualität für Menschen mit Behinderungen erhalten!

FPÖ

shkruar për herë të fundit në 18.05.2019
nuk përgjigjet akoma

Opinion mbi peticionin Stoppt das Hochhausprojekt am Wiener Heumarkt

FPÖ modifikuar për herë të fundit në 05.02.2019

Pajtohem / kryesisht pajtohem .
unë do ta mbështes kërkesën nëse do të ketë mjaftueshëm përfaqësues që do të bashkohen
Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.
unë mbështes një dëgjim publik në Parlament / plenar.

Das Projekt gefährdet den Welterbestatus, es handelt sich um eine Gefälligkeitswidmung ohne einen Mehrwert für die Allgemeinheit

Dr. Wolfgang Aigner - heq dorë
parti : FPÖ
rol: Abg.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani