Petice, kampaně, občanské iniciativy

openPetition vás podporuje při zahájení petice: Vytvářejte, propagujte a sbírejte podpisy. Takto vytvoříte změnu.

Diskutujte o důležitých problémech s ostatními v parlamentu a radte členům parlamentu o jejich politických rozhodnutích!

Zůstaňte spolu s 12.696.614 lidmi informováni o problémech, které se vás týkají:

Právě začal

Nedávno vytvořené iniciativy seřazené podle data vytvoření. Iniciativy jsou uvedeny v seznamu od 5 podpisů a nejdříve po 24 hodinách.

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní