Jouw stem zorgt voor verandering


Platform voor petities en politieke dialoog

14 miljoen mensen raken betrokken op ons platform om sociale problemen actief aan te pakken.

Elke dag boeken mensen succes met online petities. Wij ondersteunen jouw campagne van begin tot overhandiging.

openPetition is politiek neutraal, non-profit en onafhankelijk. We geven iedereen een stem - ongeacht hoe groot of klein uw zorg is.

Wat wil jij vandaag veranderen?

Huidige petities

9.824 nieuwe handtekeningen

41.766 handtekeningen
99 dagen overblijvend

1.613 nieuwe handtekeningen

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je kwesties kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu ondersteunen