Váš hlas vytváří změnu


Platforma pro petice a politický dialog

14 miliony lidí se zapojí do naší platformy, aby aktivně řešili sociální problémy.

Každý den mají lidé úspěch s online peticemi. Podporujeme vaši kampaň od vytvoření až po doručení.

openPetition je politicky neutrální, nezisková a nezávislá. Každému dáváme hlas – bez ohledu na to, jak velký nebo malý je váš zájem.

Co chcete dnes změnit?

Aktuální petice

19 771 nových podpisů

3 343 nových podpisů

1 790 nových podpisů

1 396 nových podpisů

1 311 nových podpisů

1 310 nových podpisů

41 079 podpisy
zbývající

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní