Region: Bratislava
Image of the petition Akademická sloboda nie je akademická svojvôľa: Otvorená výzva Akademickému senátu UK
Foreign affairs

Akademická sloboda nie je akademická svojvôľa: Otvorená výzva Akademickému senátu UK

Petitioner not public
Petition is directed to
academics and other citizens
124 supporters

Petitioner did not submit the petition.

124 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Vedenie Akademického senátu našej najstaršej a najväčšej univerzity podľa medializovaných informácií pripravuje vyhlásenie volieb na post rektora o pol roka skôr, ako bolo plánované a dlhodobo zaužívané. Cieľom podľa vyjadrení UK je vyhnúť sa ustanoveniam upravujúcim voľbu rektora v novele zákona o vysokých školách, ktorá je už v parlamente a po prípadnom schválení môže začať platiť od 1.4.2022. Vedenie Akademického senátu tak koná preto, že s navrhovanou novelou a zmenou pravidiel pre voľby rektora verejných univerzít nesúhlasí, a týmto cieleným ohýbaním súčasných pravidiel chce protestovať proti novele.
Tento postup vedenia Akademického senátu UK považujeme za neštandardný a nesprávny. Nemal by byť ani príkladom pre iné vysoké školy a ich senáty.
Ide o účelovú zmenu volebného obdobia so zjavným cieľom udržať status quo čo najdlhšie. S novelou, ktorá ešte nie je schválená možno nesúhlasiť i protestovať - to patrí k demokratickej diskusii. Avšak obchádzanie možnej budúcej legislatívy ohýbaním súčasných pravidiel nie je hodné žiadnej akademickej inštitúcie, tobôž nie našej najväčšej a najstaršej, ktorá by pre ostatné mala byť vzorom. Univerzita Komenského tradične predstavuje kľúčovú baštu hodnôt demokracie a slobody. Navrhovaný postup však z tejto línie zjavne vybočuje. Ak by sa skutočne presadila takáto zásadná zmena pravidiel, mohlo by to viesť k ďalšiemu zníženiu už aj tak naštrbenej dôvery verejnosti v naše akademické prostredie.
Vyzývame preto vedenie Akademického senátu UK na prehodnotenie avizovaného zámeru a rektora UK na štandardné ukončenie výkonu rektorskej funkcie v období, na ktoré bol riadne zvolený.
 
RNDr. Imrich Barák, DrSc., Vedúci oddelenia mikrobiálnej genetiky, Ústav molekulárnej biológie SAV
Prof. Jozef Bátora, Katedra politológie FiF UK
Doc. Juraj Buzalka, riaditeľ Ústavu sociálnej antropológie FSEV UK
Doc. MUDr. Peter Celec, DrSc., Prednosta Ústavu molekulárnej-biomedicíny, LF UK
Prof. Ladislav Kováč, ex-minister školstva
Prof. Silvia Miháliková, Sociologický ústav SAV
Ivan Mikloš , ex-minister financií
Prof. Jozef Nosek, Katedra biochémie, PriF UK
Prof. Iveta Radičová, ex-premiérka, dekanka Fakulty masmediálnych štúdií, Paneurópska vysoká škola
Prof. Soňa Szomolányi, Katedra politológie FiF UK
Prof. Ľubomír Tomáška, vedúci Katedry genetiky PriF UK

Reason

Privítame podpis každého, komu záleží na dodržiavaní demokratických štandardov akademickej samosprávy na UK.

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Toto je poznámka od redakčného tímu openPetition:

  Petícia bola v rozpore s bodom podmienky používania, a preto bol pozastavený. Medzitým bola petícia revidovaná, znova skontrolovaná redaktormi openPetition a uvoľnená.

 • Toto je poznámka od redakčného tímu openPetition:

  Petícia bola v rozpore s bodom 1.9 podmienky používania, a preto bol pozastavený. Medzitým bola petícia revidovaná, znova skontrolovaná redaktormi openPetition a uvoľnená.

Not yet a PRO argument.

Uvedená petícia uvádza nepravdivé a nepresné informácie a tým čitateľa zavádza. Treba si preštudovať vnútorné predpisy súvisiace s témou, ktoré sú verejne dostupné.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now