Bilden huset parlamentet " Bör EU gå mot mer ömsesidig solidaritet? ".
Bilden huset parlamentet " Does Europe's Democracy need a fundamental update?
 ".
Bilden huset parlamentet " Sollen losbasierte Bürgerräte auf Bundesebene eingeführt werden? ".
Bilden huset parlamentet " Sollen Volksabstimmungen auf Bundesebene eingeführt werden? ".
Bilden huset parlamentet " Brauchen wir mehr „Freiheitspflichten"? ".

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu