Framgångsrik petition i 6 steg

Argumentera tydligt varför något behöver ändras och till vilken eller vilka beslutsfattande personer du riktar din framställning. Använd din personliga berättelse för att illustrera varför orsaken är viktig för dig och andra. Bilder och videor hjälper också till att göra din förfrågan tydlig.
Mer om detta…

Den heta fasen börjar: sprid ditt initiativ via sociala mediekanaler som Facebook och Twitter samt via WhatsApp och e-post. Tematiskt lämpliga Facebook-grupper eller -forum är också särskilt användbara. Signaturer kan också samlas in offline och sedan laddas upp till online-petitionen.
Mer om detta…

Ju fler namnunderskrifter, desto större politisk tyngd har din namninsamling – så håll utkik! Planera onlinekampanjer med dina supportrar, som video- och bildkampanjer, en Twitter-kampanj med en individuell hashtag eller offlinekampanjer som en demonstration. Kontakta beslutsfattare, dina supportrar och prova med kändisar – det är värt det!
Mer om detta…

Medierapportering överför din oro ännu mer till allmänheten: Kontakta därför journalister via Twitter och e-post och be dem rapportera om din framställning. För pressmeddelanden finns vi till din sida med råd och handling!
Mer om detta…

Kontakta beslutsfattaren och be om ett möte ansikte mot ansikte för överlämningen. Om ingen tid bokas, kontakta den som tagit beslutet tillsammans med dina supportrar via Twitter, mejl eller brev. När du har uppnått beslutförhet kommer vi att begära uttalanden från det avgörande parlamentet åt dig och publicera dem på din framställningssida.
Mer om detta…

Insamlingsmålet är nått – nu ska du skicka in din namninsamling! Har du ens en tid för personlig överlämning? Informera dina supportrar och skicka ut inbjudningar till pressen. Överlämna din petition med en uppmärksammad affisch och signaturerna i bagaget – ta foton och filma och publicera dem på sociala medier. På så sätt visar du ditt engagemang och din oro förblir i allmänhetens ögon.
Mer om detta…

Med bara några klick kan du starta en online-petition här och åstadkomma förändring - nu är det din tur:

Skapa en petition nu

Aktuella framställningar

visa alla petitioner

Hjälp till att öka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu