Civil rights

Zaustavite Trgovanje Djecom Kroz Institucije U Europskoj Uniji

Petition is directed to
Dubravka Šuica, Podpredsjednica Europske Komisije za demokraciju i demografiju
178 supporters

Collection finished

178 supporters

Collection finished

 1. Launched September 2022
 2. Collection finished
 3. Prepare submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

Mi, građani Republike Hrvatske i Europske Unije te građani širom svijeta Vas molimo da javno objavite hitno priopćenje u vezi djelovanja koje će Europska Komisija poduzeti u pogledu ozbiljnog i sustavnog kršenja ljudskih prava u obiteljskim postupcima pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj Uniji.
Vi ste trenutačna Podpredsjednica za demokraciju i demografiju te Vaš resor uključuje:

 • sveobuhvatnu strategiju EU o pravima djece, uključujući zaštitu ranjivih skupina djece, zaštitu prava djece na internetu, prijateljski pristup djeci uz primjenu UN Konvencije o pravima djeteta u skladu sa multilateralnom primjenom ovih prava.

17.05.2022. vaš ured je zaprimio Izvješće u kojem je opisano sistematsko kršenje ljudskih prava i temeljnih sloboda tijekom sudskog procesa o skrbništvu u Hrvatskoj.
U izvještaju je razvidan devastirajući razmjer kršenja prava stranaka, uključujući djecu, u obiteljsko pravnim postupcima u Hrvatskoj.
Dokazni materijal sadržava nebrojene medijske izvještaje, uključujući iz područja istraživačkog novinarstva na temu korupcije i institucionalnog zlostavljanja iz područja obiteljskog prava i zaštite djece u Hrvatskoj.
Znamo da ovi probleme se ne odnose samo na Hrvatsku. Zbog toga su ugroženi životi, sigurnost, osnovna prava i dobrobit djece i žrtavi obiteljskog nasilja, u Europskoj Uniji i u drugim zemljama, što je očito iz priopćenja Ujedinjenih Naroda Španjolskoj i državama Latinske Amerike u trećem izvješću Vijeća GREVIO.
Djeca se prisilno razdvajaju od primarnog skrbnika (uobičajno majke) te se skrbništvo dodjeljuje nasilnom roditelju. To također uključuje roditelje osuđene za nasilje te čak i slučajeve u kojima je došlo do incesta.
Europski Parlament je 6.10.2021. većinski izglasao Rezoluciju koja izričito definira obiteljsko nasilje kao neprihvatljivo i koja nalaže da ta činjenica MORA biti uzeta u obzir prilikom odlučivanja o skrbništvu.
Unatoč Rezoluciji sudovi i djelatnici socijalnih službi u Hrvatskoj i širom Europske Unije i dalje zloupotrebljavaju pojam 'roditeljskog otuđenja' kako bi opovrgnuli svjedočanstva, dokaze i presude za obiteljsko nasilje, te na taj način trguju djecom i kriminaliziraju roditelje koji žele zaštititi svoju djecu.
Ovakav pristup je apsolutno šokantan, a pogotovo s obzirom na to da suci sustavno krše pravila parničnog postupka te sve domaće i međunarodne zakone koji postoje sa ciljem zaštite odraslih osobe i djece žrtvava nasilja.
20.05.2022. vaš ured je zaprimio kopiju pisma upućenog Europskom povjereniku za pravosuđe g. Didieru Reyndersu u kojem je g. Reynders bio upozoren o sistemskoj korupciji i nazadovanju vladavine prava u Hrvatskoj u slučajevima skrbništva o djeci. Sistemska korupcija i kršenje vladavine prava nisu predmeti koji imaju veze sa civilnim pravom.
Na djelu je epidemija trgovanja djecom u Vašoj matičnoj zemlji koja je osim toga povezana i sa seksualnim zlostavljanjem djece. U Hrvatskoj smo u proteklim tjednama svjedočili da su pedofili umjesto da budu osuđeni na zatvorske kazne bili upućeni na rad za opće dobro u centre za djecu i odrasle sa posebnim potrebama koji su najranjiviji članovi društva.
Budući da ste vi kao Potpredsjednica nadležni za prava djece u Europskoj Uniji vi ste također odgovorni za ovakvu katastrofalnu praksu trgovanja djecom zbog koje su djeca dovedena u situaciju najgore moguće ugroze. Šteta koju ta djeca trpe za njih će ostaviti doživotne posljedice i prouzročiti neprocjenjivu štetu Europskoj Uniji.
Poštovana Podpredsjednice Šuica, obaviješteni smo i o tome da je odvjetnik iz Zagreba koji je javno progovorio protiv institucionalnog trgovanja djecom u Hrvatskoj dobio prijetnje smrću. Aktivisti koji su iznjeli u javnost pedofiliju počinjenu od strane službenika institucija, sudaca i vještaka su protupravno zatvoreni ili smješteni u psihijatrijske ustanove.
Iz ovoga jasno proizlazi da su građani Republike Hrvatske bespomoćni da izbjegnu ovakvu situaciju bez pomoći izvana.
Kao Podpredsjednica odgovorni ste za prava djece u Europskoj Uniji i Vaša je dužnost da zauzmete čvrst stav u pogledu zaštite sigurnosti, prava i dobrobiti djece.
Dužni ste kao Potpredsjednica Europske Komisije i kao osoba odgovorna zaštitu prava djece te kao građanka Republike Hrvatske raditi u općem interesu Europske Unije.
Nemate pravnu osnovu prema Ugovorima i Poveljama da nastavite sa šutnjom dok se u Hrvatskoj sistematski krše prava djece u sudskim postupcima, uključujući i postupci koji su povezani sa drugim državama.
Europska Komisija je dužna djelovati kao zaštitnik Povelja te mora zaštititi i majke i djecu.
Djelotvornost Europske Unije na području prava djece mora biti primjer za cijeli svijet.
Europski građani neće prihvatiti kršenje njihovih prava i temeljnih sloboda niti institucionalno zlostavljanje djece.
Molimo Vas da hitno objavite svoje stajalište o svemu što Komisija namjerava učiniti da ZAUSTAVI trgovinu djece u Europskoj Uniji smještajući ih u uvjete u kojima proživljavaju nasilje te očekujemo da djelujete žurno i djelotvorno.

Reason

Ovakva kršenja ljudskih prava ozbiljno ugrožavaju živote djece te destabiliziraju
1. Vladavinu prava
2. Sigurnost i dobrobit djece
3. Sigurnost i dobrobit žrtava obiteljskog nasilja
4. Zdravlje populacije
5. Ekonomski prosperitet
6. Obiteljski život i drustvenu koheziju
7. Slobodu kretanja
8. Ljudska prava i temeljne slobode
9. Prava djece prema UN Konvenciji o pravima djeteta
10. Slobodu od mučenja i nečovječnog postupanja
11. Prava žena u skladu sa UN Konvencijom o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i Istanbulskom Konvencijom
Protuprirodno je da su (uglavnom) majke koje su prijavile obiteljsko nasilje prilikom odlučivanja o skrbništvu nad djecom:

 • Demonizirane i optužene da manipuliraju djecom koju očajnički žele zaštititi
 • Lažno etiketirane psihičkim poremečajima
 • Prisiljene da zajedno sa djecom prolaze kroz intervencije u sferi mentalnog zdravlja koje služe tome da se potisne i negira zlostavljanje koje su proživjeli umjesto da im se pomogne u oporavku
 • Pod visokom rizikom oduzimanja djece koja će biti smjestena s nasilnim ocem, ili čak u dom, odnosno udomiteljskoj obitelji
 • Pod rizikom zatvorske kazne bez pravičnog suđenja, a sve zbog toga što su pokusale zaštititi svoju djecu.

Treći izvještaj Vijeća GREVIO jasno naglašava da obiteljsko nasilje predstavlja rizik za razvoj i dobrobit djece.
We highlight the abuse of "parental alienation" and similar concepts which suffocates reports of abuse, minimise risks to children and lead to serious violations of human rights, endangering the safety and welfare of children.
Djeca u sustavu socijalne skrbi su jedni od najranjivijih članova društva uz najgore posljedice.
Unatoč tome roditelji iz Hrvatske konstantno prijavljuju da su njihova djeca oteta iz svojeg doma bez pravnih preduvjeta i na lažnim osnovama. Ti roditelji su uglavnom oni koji su i sami preživjeli obiteljsko zlostavljanje, ili su žrtve posljedica domovinskog rata, opterećeni siromaštvom, imaju određeni postotak invaliditeta ili pripadaju nacionalnim manjinama.
Trgovina djecom radi premještanja djece u nasilnu sredinu ili u dom je unosan posao za sve uključene u ovaj sistem što je nemoralno te društveno i ekonomski neprihvatljivo.
Europska unija je prihvatlište za tisuće izbjeglica od rata u Ukrajini. Neka ukrajinska djeca se smještaju u sustavu socijalne skrbi. Moramo znati da je takva praksa zakonita i sigurna za tu već traumatiziranu djecu.

Thank you for your support, Family Court Crisis from Donja Stubica
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

This petition has been translated into the following languages

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

This petition has been translated into the following languages

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now