Umwelt

V mene združenia AGADEN (Asociación gaditana para la Defensa y Ecologia de la Naturaleza), o vypúšťaní nevyčistených odpadových vôd v lokalite s európskym významom Estrecho Oriental  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície odsudzuje vypúšťanie odpadovej vody v Gibraltáre v oblasti známej ako lokalita s európskym významom Estrecho Oriental ES6120032. Tvrdí, že odpadové vody sa vypúšťajú každý deň a spôsobujú vážne znečisťovanie tejto morskej lokality európskeho významu. Gibraltár už 21 rokov nezákonne vypúšťa nevyčistené odpadové vody. Predkladateľ petície sa sťažuje, že Gibraltár naďalej porušuje smernicu 91/271/EHS, hoci Súdny dvor Európskej únie začal voči nemu 4. mája 2017 konanie o porušení povinnosti v súvislosti s neplnením povinnosti čistiť komunálne odpadové vody.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international