Success

Stop vivisection

André MENACHE
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
1.173.130 Supporters 1.173.130 in Europäische Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Ettepanek võtta vastu Euroopa õigusraamistik, mille eesmärk on järk-järgult kaotada loomkatsed. Võttes arvesse selgeid eetilisi vastuväiteid loomkatsetele ja kindlaid teaduslikke põhimõtteid, mis muudavad nn loommudeli inimese reaktsiooni ennustamisel kehtetuks, nõuame tungivalt, et Euroopa Komisjon tunnistaks kehtetuks direktiivi 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta ja esitaks uue ettepaneku, millega lõpetatakse loomkatsed ning tehakse selle asemel biomeditsiinilistes ja toksikoloogilistes uuringutes kohustuslikuks inimest otseselt puudutavate andmete kasutamine.

Thank you for your support, André MENACHE

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international