Success

Stop vivisection

petitioner
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
1,173,130 1,173,130 in European Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Förslag till EU-regelverk i syfte att stegvis avskaffa djurförsök. Vi uppmanar med eftertryck Europeiska kommissionen att upphäva direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, och att lägga fram ett nytt förslag i syfte att avskaffa djurförsök och istället göra det obligatoriskt, inom biomedicinsk och toxikologisk forskning, att använda uppgifter som är direkt relevanta för människor, mot bakgrund av att klara etiska invändningar mot djurförsök och stabila vetenskapliga principer kullkastar ”djurmodellen” som metod för att förutsäga reaktioner hos människor.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now